Перейти к содержанию

Хуһан модон

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Хуһан модон
Мүнгэн хуһан
Биологиин классификаци
Аймаг: Ургамал
Хубаалга: Сэсэгтэ ургамал
Анги: Хос сэсэгтэ ургамал
Баг: Fagales
Обог: Хуһанайхин
Түрэл: Betula
Карл Линней
Зүйлнүүд
  • Betula costatd
  • Betula pendula
  • Betula ermanii
  • Betula schmidtii
  • Betula fruticosa
  • Betula nаnа
  • Betula rotundifolia
  • Betula maximowicziand
  • Betula medwedewii
  • Betula raddeana

Хуһан (лата: Betula) — хуһанайхин (Betulaceae) сагаан үнгэтэй, бишыхан набшатай, нарин болоод томо нэгэ түрэл модон. 70 оршом (ондоо мэдээгээр, 100 үлүү) полиморф зүйлнүүд, Хойто хахад бүмбэрсэгтэ ургана; Оросто 20 зүйлнүүд байна. Эдэ зүйлнүүдынь экологи болон ажахын хубида асар ехэ үүргэтэй ургамалнууд юм. Энэһээ гадна тус модолиг ургамалые хото һуурин сэсэрлэгжүүлхэ, сэсэрлигтэ хүреэлэн, ойн зурбаһан болон түгэл байгуулхада ашаглахада тохиромжотой. Титимынь саглагар зүйлые гоёл, шэмэглэлдэ үргэн ашагладаг байна. Байгаалиин тохиромжотой нүхэсэлдэ 18-27 м хүрэтэр ургадаг ба таба хүрэтэрхи наһанай залуу ургамалай үндэр 2,2-2,5 м хүрэдэг. Тус модолиг ургамал дундажаар 80-100 жэл наһалдаг байна.