Хүргэгшэ

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Байра байдалай мүнөө үеын хүргэгшэ

Хүргэгшэ хадаа дулаа амяарлаһан камера соо хүйтэн температурые хадагалдаг түхеэрэл юм. Энэнь ехэнхидээл һэрюун газар хадагалха хэрэгтэй зүйлнүүдыешье, эдеэ хоолыешье хадагалхада ашаглагдадаг. Хүгжэнги оронуудта гэр бүлэ бүхэн шахуу гэр байрын хүргэгшэтэй бии байдаг. Хүргэгшын хүдэлэлгэнь хүргэгшын ажалай камераһаа дулааниие газаа шэлжүүлжэ, гадаада оршондо тараадаг юумэ хүргөөдэг түхеэрэлгые ашаглахада һуурилдаг.

Хүргэгшэ гэдэг нэрэ болбол ехэбшэлэн нольһоо ехэ тоото температуратай түхеэрэлнүүдтэ юрэ 0-һээ +5 ° C хүрэтэр ашаглагдадаг аад, -18 ° C-тэй тэнсүү, тэрээнһээ доошо температуратай түхеэрэл "хүлдөөгшэ" гэжэ нэрэтэй.

Хүлдөөгшэ гээшэ хоол хүнэһые хүлдөөхэ, хадагалха зорюулгатай хүргэгшын хаһашагүй хэһэг гү, али тусгаар түхеэрэл юм. Һүүлшын үедэ хоёр компонент багтаһан хоёр танхимтай (камератай) хүргэгшэ эгээл үргэнөөр дэлгэрэнгы болоо. Нэн түрүү хоёр танхимтай хүргэгшэдые "General Electric" гэһэн фирмэ үйлэдбэрилбэ.

Хүдэлэлгын заршамай тааруугаар хүргөөдэг түхеэрэлгын түхэлнүүд[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Шахадаг (компресси)

Шэнгээдэг (абсорбци)

Термоэлектрикэ

Хуйн хүргэгшэтэй