Шэнэ жэлэй һайндэр

Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи — Википеэдиһээ
Шууд ошохо: тамаралга, хайха
Улаан талмайн һүлдэ модон

Шэнэ жэлэй баяр — он тоололой сагалбарай хуушан он арилжа, шэнэ он гаража байе тэмдэглэхэ баяр юм. Ямар сагалбар хэрэглэжэ байһаа шалтагаалан Шэнэ жэлэй баярынь орон бүридэ эжэл байдаггүйшье дэлхэйн ехэнхи улас орондо Григорийн тоололой эхинэй үдэр буюу 1-р һарын 1-ндэ Шэнэ жэлэй баярые тэмдэглэдэг.

Буряадта аргын болон бэлигэй тоололой Шэнэ жэлнүүдэй али алииень хүндэдхэн улас даяараа тэмдэглэдэг болобошье аргын тоололой Шэнэ жэлые Шэнэ жэлэй баяр хэмээн нэрэддэг, бэлигэй тоололоор Шэнэ жэлэй баярынь сагаан һара гэнэ. Россида шэнэ оной эхинэй үдэрынь улас ниитээр амарха баярай үдэр юм.

Тэмдэглэхэ уламжалал[заһабарилха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Дэлхэй даяар[заһабарилха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Дэлхэйн ехэнхи улас орондо 1 һарын 1-ндэ Шэнэ жэлэй баярые тэмдэглэдэг.

Монголдо[заһабарилха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Шэнэ он болохоһоо дундажаар 15 хоногой үмэнэ Шэнэ жэлэй һүлдэ модоноо (ёолко) заһаһанаар Шэнэ жэлэй уур амисхал орожо эхилдэг. Айл үрхэнүүд Шэнэ жэлээр гол түлэб хүүгэдтээ зорюулан һүлдэ модон заһажа бүмбэлигэн тоглоом, саа, гэрэл зэргээр шэмэглэдэг бол албан байгуулалганууд албан газарайхаа дотор али ойролсоо һүлдэ модоо заһадаг. Мүн ниислэлэй захиргаанһаа жэл бүри Чингисэй талмайда томоохон һүлдэ модон заһадаг.

Айл үрхэнүүд 12 һарын 31-нэй орой гэр бүлээрээ баярай шээрээгээ тойрожо һуун хуушан онойхоо баяр хөөрые хэлэлсэжэ Шэнэ ондоо амжалтатай һайхан байхые хүсэн он һолигдохо сагаар оргилуун дарс оргилуулан шэнэ оноо удхадаг.

Шэнэ жэлэй баярай һалшагүй нэгэн хэһэгынь саһан мүльһэнэй оронһоо сан хүүргээ татуулан, саһан охидоо (Снегурочкэ) болон дагуулан ерэжэ арилжа бай ондоо һайн үйлэсэ хэһэн хүүгэд багашуудта бэлэг үгэдэг үбэлэй үбэгэн (Дед Мороз, буряадта Сагаан үбэгэн) юм.