Перейти к содержанию

Эртэ балар үе

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Англида байрладаг Стоунхендж, МЭҮ 4500-4000 шахуу ондо Шэнэ шулуун зэбсэгэй үедэ баригдаһан.

Эртэ балар үе (мүн түүхэһээ урда үе) гээшэ эртын түүхэ археологиин шудалдаг бэшэжэ тэмдэглэһэн түүхэһээ урдахи хүн түрэлхитэнэй эгээл хуушан саг үе юм. Эртэ балар үе 2,5 сая жэл урда түрүүшын шулуун зэбсэгые бариһанһаа бэшэгэй дурасхалнуудай бии болоһоной хүрэтэр үргэлжэлнэ. Тэрэнэй һүүлдэхи эртын үеын түүхые шудалаа һаа, ехэбшэлэн шууд буса бэшэгэй эхэ һорболжо болон археологиин эшэ үндэһэниие хэрэглэнэ.

Археолог Поль Турналь өөрын хойто Франциин агыһаа олоһон олдоборинуудые тайлбарилһанаар тус ойлголтые түрүүшын бии болгобо. Гэхэдээ тус ойлголтонь Францида 1830-аад ондо хэрэглээндэ ороһоншье һаа, англи хэлэндэ археолог Дэниэл Уилсон 1851 ондо тус ойлголтые оруулба[1].

Эртэ балар үе огторгой түрүүшынхиеэ бии болоһонһоо эхилэн бүхы үеэ хамааруулжа болохошье һаа, дэлхэй дээрэ амидрал бии болоһон саг үеһээ гү, али хүн түрэлхитэн бии болоһонһоо эхилүүлэн хамардаг. Түүхэшэд эртэ балар үеэ хубаахадаа гурбан үедэ хубаан абажа үзэнэ:

Зүүлтэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

  1. Wilson, Daniel (1851) (in English). The archaeology and prehistoric annals of Scotland. p. xiv.