Перейти к содержанию

Эрхүүгэй можо

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
(Эрхүү можо-һээ шэлжэн эльгээгдэбэ)
Оросой холбоото уласай нютаг можо
Эрхүүгэй можо
Иркутская область
Туг Һүлдэ
Холбооной тойрог Сибириин
Эдэй засагай тойрог Зүүн Шэбэр
Засагай түб Эрхүү хото
Албан хэлэн ород
Амбан Игорь Кобзев
Хуралай дарга Людмила Берлина
Сагай бүһэ MSK +5
Автомашинын дугаар 02, 102

Оростохи {{{PAGENAME}}}


Эрхүүгэй можо (ород: Иркутская область) — Оросой холбоото уласай болон Сибириин холбооной тойрогой можо. Можын түб - Эрхүү хото.

Гол үгүүлэл: Эрхүү хото

1652 ондо Иван Похабов хэжэ нэрэтэй хасаг, хасагуудай үбэлжөөнэй модон гэр (Эрхүү голой Ангар гол руу ородог адагта) үндэһэлээд бариһан байна. 1661 ондо Яков Похабов хажуудань модон хэрэм бариба. Энэ хэрэм алта наймаалха, мүн зэрлиг амитадай зөөлэн арһа буряад арадһаа абаха гэжэ хэрэглэн табигдаһан байна. Нэгэ хэды жэл болоод энэ модон хэрэм 1686 онһоо „хото“ гэжэ нэрлэдэг болобо. Сибириин харгы гэжэ нэрлэһэн Москва хүртэр ябадаг түрүүшын харгы 1760 ондо баригданхай. Бараан ехынхинь Хяагтаар гарадаг Ехэ Сайн замаар Хитад Уласһаа Орос руу оруулдаг байна. Энэл сагта Эрхүү хото, худалдаан наймаанай түб хото болоод, өөдөө гараба. Эрхүүгэй худалдаан наймаанай бараа алтанһаа, үнэтэй шулуунһаа, зөөлэн арһанһаа, модонһоо, сайһаа, торгонһоо болон бусад юмэнүүдһээ бүридэбэ.

19-дэхиин зуун жэлэй эхиндэ Эрхүү хото баруун тэһээ декабрист-эльгээһэншүүдэй газар болоод байгаа. Сэрэгшэдэй нойод, уран зохёолшод, уран зурагшад, бусад Ород Эзэлһэн Уласай нойод-дарганууд Эрхүү руу Николай I Хаанаар эльгээдэһэн байна. Тэдээнһэй боложо, Эрхүү хото эрдэм ухаанай, хүүнэй хамтын ажаһууриин түб болобо. Мүнөөшье болотор эдээнһээ (декабристнуудһаа) үлэһэн соёлой түүхэ Эрхүү баряад байна. Тэрэ сагта баригдаһан баян, уран, гоё модон гэрнүүд мүнөө болотор Эрхүүгэй түб соо байдаг.