Перейти к содержанию

Үндэһэн хуули

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
РФ-иин Юрэнхэлэгшэдэй Үндэһэн хуулиин хубилбари

Үндэһэн хуули (лата: constitutio — «бүридэл») түрэ болон бусад засагай эрхэ барижа байдаг байгуулгануудай үндэһэн заршам гү, али тогтооһон жэжэ үзүүлэлтэнүүд юм. Өөрөөр хэлэбэл, алибаа уласай үндэһэн һуури болоһон хуули юм.

Үндэһэн хууляар ниигэм эдэй засагай харилсаанай һуури үндэһэн, түрын эрхэ мэдэл, хүнэй эрхэ, түрэ эрхэтэнэй харилсаа һамганиин үндэһэн һуури заршамые тодорхойлон тогтоожо үгэдэг. Үндэһэн хуулинь хуули зүйн хүсэн шадалай хубида хамагай дээдэ хүсэн шадалтай юм. Энэнь манай уласай бүхэ хуули болон бусад эрхэ зүйн актынь Үндэһэн хуулиие зүршөөгүй, тэрэндэ ниисэһэн байха шаардалгатай гэһэн ойлголто юм.