Перейти к содержанию

Үнэн

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Николай Николаевич Ге, «Үнэн гэжэ юум бэ?» (1890)

Үнэн (ᠥᠨᠡᠨ) — жэнхэни, бодито байдалда тохирхо, худал ташаа бэшэ байдал юм.

Үнэн бодито байдал нүхэсэл байдалые дагаһан гэхэ зэргэ олон удхатай. Эндэ баһа жэнхэни шударга байха гү, али стандарт болбол түгэс ниитын хэрэглээндэ ехэбшэлэн үнэншэ байха болон сэдьхэлэй үйлэ ябадал болон зан түлэбтэ элирхылэгдэнэ. Үнэндэ шууд эсэргүү удха бол худал хуурмаг зүйл. Логикоор абажа үзэхэдэ үнэн, зүй ёһоной ээргэ удхань ниидэһэн тиимэ удхатай.

Хэды тиимэшье хэлэн болон үгэнь хүнүүдэй мэдээсэлые нүгөөдөө зөөбэрлэхэ хэрэгсэл болодог. Үнэн гэдэгынь хэлэндэ заабал хадгалан үлдэдэг хэрэгтэй үгэ юм. Шадабхи бололсое тодорхойлоходо шэнжэ тэмдэгүүдһээ харагдана. Үнэниие арга барилаарнь танижа мэдэхэдэ үнэнэй шэнжэ тэмдэг гэжэ томьёологдоно. Хүлеэн зүбшөөрэгдэһэн шалгуур байхагүйл бол тэдэниие онол гэжэ үзэнэ. Олон онолнууд болон үнэнэй һанаанууд һурагшад болон гүн ухааншадта одоо болотор мэдхэлзээн хэбээр байна. Элирһэн болон эзэмшэһэн мэдэлгэ баһа хүсэл эрмэлзэлэл харилсаа холбоо болбол үнэмлэхы дундаһаа али нэгэниинь үнэн.