Перейти к содержанию

Үрэжүүлтэ

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Үрэжүүлхэ үйлэдэл (үдхэлгэ) — хадаа хоёр аргументуудай (үрэжүүлэгшэ, үрэжэлэгдэхүүн/үдхэлсэгшэ) үндэһэн арифметикын бинарна үйлэдэл. Заримдаа нэгэдэхи аргументые үрэжүүлэгдэгшэ (үдхэгдэгшэ), хоердохи аргументые үрэжүүлэгшэ гээд; үрэжүүлгын үрэ дүнгые үрэжэбэри гэдэг.

Натурал тоондо үрэжүүлтэ хадаа оло дахинай нэмэлтэ — тоониие тоогоор үрэжүүлхын тула -дахяар нэмэхэ хэрэгтэй:

.

Нэмэлтэ хадаа коммутатив үйлэдэл ушар дэрээһээ, үрэжүүлэгшые бэшэхэ гурим дүнгые хубилнагүй. Жэшээнь, ба тооной үрэжүүлхые гү, али гээд бэшэжэ болохо («табан гурба», «гурбан таба»), ба дүнгынь . Шалгалта:

,
.