2021 оной Германиин холбооной һунгуули

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
2021 оной Германиин холбооной һунгуули

← 2017 2021 оной 09-р һарын 26 (2021-09-26) Удаахи →

Бундестагай бүхы 735 һуудал
368 һуудал олонхи болоходо хэрэгтэй
Һанал асуулга
Регистрацида ороһон 61,168,234 0.8%
Ерэлгэ 46,838,765 (76.6%) Increase 0.4 пп

  First party Second party Third party
 
Olaf Scholz 2021 cropped.jpg
Armin Laschet 2021 (cropped).jpg
Annalena Baerbock (cropped, 2).jpg
Кандидат Олаф Шольц Армин Лашет Анналена Бербок
Нам SPD ХАХ/ХОХ Ногоон
Һүүлэй 
һунгуули
20.5%, 153 һуудал 32.9%, 246 һуудал 8.9%, 67 һуудал
Шүүһэн 
һуудалнууд
206 196 118
Һуудалай 
хубилалта
Increase 53 50 Increase 51
Һанал 11,949,756 11,173,806 6,848,215
Хуби 25.7% 24.1% 14.8%
Илгаа Increase 5.2 пп 8.8 пп Increase 5.9 пп

  Fourth party Fifth party Sixth party
 
2020-02-14 Christian Lindner (Bundestagsprojekt 2020) by Sandro Halank–2.jpg
AfD leadership 2021.jpg
Die Linke Leadership 2021.jpg
Кандидат Кристиан Линднер Алис Вайдель &
Тино Хрупалла
Джанин Висслер &
Дитмар Барч
Нам САН ГзА Зүүн
Һүүлэй 
һунгуули
10.7%, 80 һуудал 12.6%, 94 һуудал 9.2%, 69 һуудал
Шүүһэн 
һуудалнууд
92 83 39
Һуудалай 
хубилалта
Increase 12 11 30
Һанал 5,316,698 4,802,097 2,269,993
Хуби 11.5% 10.3% 4.9%
Илгаа Increase 0.8 пп 2.3 пп 4.3 пп

Зүүн талада намай үнгээр һунгагдаһан округай илагшадые харуулба. Баруун таладань намай жагсаалтаар нэмэлтэ илалта байгуулһан гэшүүдые намай үнгээриинь харюулба.

Һунгуулиин үмэнэхи
Засагай газар

Дүрбэдэхи Меркелиин Засагай Газар
ХАХ/ХОХSPD

Һунгуулиин удаахи
Засагай газар

TBD

2021 оной 9 һарын 26-да Германида 20-р Бундестагай гэшүүдые һунгаха Холбооной һунгуули болобо.[1][2] Мүн Берлин, Мекленбург-Урда Поммераниин Можын һунгуули ябагдаһан.[3] Анха 2005 ондо томилогдоһон мүнөөнэй канцлер Ангела Меркель дахин һунгагдахагүй байхаар шиидэһэниинь,[4] Холбоото Бүгэдэ Найрамдаха Германи Уласай Канцлер дахи һунгагдахые туйлагүй анханай тохёолдол юм.[5]

Ниитэ һаналай 25.7% һаналаар Германиин Социал-Демократ Нам (SPD) 2005 онһоо хойшо хамагай һайн үрэ дүнгээ гаргажа, 2002 онһоо хойшо анха удаа хамагай томо нам боложээ. 2013 онһоо хойшо SPD-тэй хамтарһан ехэхэн нэгэдэлые ударидажа байһан засаг баригша ХАХ/ХОХ нь хамагай муу үрэ дүнгээ 24.1% тэмдэглэн бэшэжэ, 2017 оной 32.9%-һаа нилээд буураһан юм. 90 Холбоон/Ногоонууд түүхэдэхи хамагай һайн үрэ дүнгээ 14.8%-иар абаһан, тэрэ зуура Сүлөөтэ Арадшалһан Нам (САН) багахан амжалта үзүүлжэ 11.5% дүүргэһэн. Германида зорюулһан Альтернатива (ГзА) 10.3%-иар гурбаһаа табадугаар байра луу унажа 2,3 процентнэ пунктаар буураһан юм. Зүүн 2007 ондо албан ёһоор байгуулагдаһанһаа хойшо хамагай муу дүнтэй байһан ба 5%-иин һунгуулиин босоһые арбанай нэгэһээ үлүү хубиар дабажа шадаагүй юм. Тиибэшье нам гурбан шууд округта илалта байгуулһан тула хуби тааруу представительствотой байха бүрин эрхэтэй байба.[6]

Засагай газарые байгуулахада хэсүү коалиционно хэлсээн хиихэ хэрэгтэй ба САН ба Ногоонуудые хаанай байгуулагша гэжэ үзэжэ байгаа ба гурбан намай нэгэдэл болохо магадлалтай үрэ дүнгые хэлсэгдэжэ байгаа.[7][8] Засаг баригша томо нэгэдэл үсөөнхиин һуудалтай хэбээр үлдэхэ боломжотой байһаншье ХАХ/ХОХ болон SPD-ай олон тоото түлөөлэгшэд энэ вариантые зайлуулһан юм.[9][10][11][12][13]

Унги узуур[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Урдахи һунгуули ба засагай газарай бүридэлгэ, 2017–2018[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

2017 оной Германиин холбооной һунгуулинь ХАХ/ХОХ ба SPD-ай хоорондо дүрбэн жэл үргэлжэлһэн ехэ нэгэдэлэй дараа болоһон юм. ХАХ/ХОХ нь парламентын хамагай томо бүлгэм хэбээр үлдэбэшье энэ болон SPD хоёулаан ехэхэн хохиролдо ороһон. SPD-ай ударидалга, дүрбэн жэл засаг бариһанай дараа намай хүдэлмэриие хангагдаагүй байгаагые хүлеэн зүбшөөшэ, оппозици болоно гэдэгээ мэдэгдэбэ.[14] Холбооной һунгуулиһаа үмэнэ ХАХ/ХОХ нь ГзА гү, али Зүүнүүдтэй ажаллахагүй гэдэгээ амалһан тула олонхиин засагай газарые үлдэһэн сори ганса һунгалта болбол ХАХ/ХОХ, САН, ба Ногоонуудһаа бүридэһэн Ямайка нэгэдэл байба.[15][16] Талуудай хоорондохи уридшалһан хэлсээн удаахи зургаан долоон хоногой турша ябагдаһан болобошье САН 11 һарын 20-до хэлсээнһээ гараһан ба талуудай миграци, энергетическэ политикын талаар эблэршэгүй зүршэлгэтэй гэһэн гэршэ бариһан юм.[17][18] Канцлер Ангела Меркель Юрэнхылэгшэ Франк-Вальтер Штайнмайертай зүблэлдэһэн ба тэрээр дахин һунгуулиһаа зайсаха хиихиин тулада бүхы намуудые дахин хэлэлсэхые уряалжээ.[19][20]

Тиимэһээ SPD ба тэдэнэй ударидагша Мартин Шульц ХАХ/ХОХ-той өөр нэгэдэлэй засагай газарай талаар хэлсээн хиихэ хүсэлтэй байгаагаа мэдүүлбэ.[21] SPD-ай ударидалга 2017 оной 12 һарын 15-да уридшалһан хэлсээндэ оролсохоор һанал үгэһэн ба[22] 2018 оной 1 һарада болоһон намай съездээр намай түлөөлэгшэдэй олонхинь нэгэдэлэй хэлсээные дэмжэхээр һанал үгэһэн.[23][24] Эсэсэй хэрээнэй текстые ХАХ/ХОХ болон SPD 2 һарын 7-до зүбшэһэн болобошье SPD-ай намай гэшүүдэй олонхиие зүбшөөһэн байба.[25] SPD-ай 463,723 гэшүүд 2 һарын 20-һоо 3 һарын 2 хүрэтэр хэлсээные баталха гү, али зүбшөөрхэгүйгээр дуугаа үгэжэ,[26][27] дүнгые 3 һарын 4-дэ зарлаба. Гэшүүдэй 78.39%-нь хүсэнтэй һанал үгэһэн ба үүнэй 66.02%-нь өөр нэгэ ехэ нэгэдэлэй түлөө һаналаа үгэжээ.[28] 3 һарын 14-эй үдэр Меркелиие дүрбэдэхи удаагаа Канцлераар һунгагдахада 364 һаналай эсэргүү, 315 эсэргүү, 9 һаналаа бариһан, 4 хүсэнгүй һанал абаһаниинь олонхиин һанал абахада хэрэгтэй 355 һаналһаа 9 һаналаар үлүү байба.[29] Шэнэ Засагай газарые Меркелиин Дүрбэдэхи засагай газар гэжэ албан ёһоор нэрлэжээ.[30][31]

Партиин ударидалгын хубилалга ба улас түрын стабильна бэшэ байдал[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Меркелиин эсэсэй засагай газар хүсэтэй стабильна бэшэ байдалда ороһон. 2018 оной Германиин засагай газарай кризисиинь ХАХ ба ХОХ-ой урда хугасаанай холбоонь хорохо газар бэдэрэгшэдэй политикаһаа боложо хубаагдаха аюулда оробо. Дотоодо Хэрэгэй сайд, ХОХ-ой ударидагша Хорст Зеехофер Европын Холбооной (ЕХ) өөр уласда бүртэгэлтэй хорохо газар бэдэрэгшэ хүнүүдтэ Германиин хилые хаажа, Меркелиин нэрэ хүндые унагаана гэжэ занаба. ЕХ-ой оронуудтай хииһэн саммитай дараа заһагдаһан хубаалгань засагай газарые унагаахые занажа байба.[32] 2018 оной Бавариин можын һунгуулида партинь түүхэдэхи набтар дүн гаргаһанай дараа Зеехоферые 2019 оной 1 һарада болоһон намай конференцида Бавариин шэнэ Министр-Юрэнхылэгшэ Маркус Зёдер ХОХ-ой ударидагшаад солижо, Меркелиин Дүрбэдэхи Засагай газарта Дотоодо Хэрэгэй сайдай тушаалаа хадагалжа үлдэбэ.[33]

Бавариин ХОХ ба Һессендэхи ХАХ-ой һунгуулиин дүн муу байһанай дараа Меркель өөрөө мүн 2018 оной 12 һарада намай конференциин үеэр ХАХ-ой ударидагшын тушаалааһаа гаража, ерэхэ һунгуулида Германиин Канцлерай тушаалааһаа бууха болоно гэжэ мэдэгдэһэн.[34][35] Намай ударидалгада Меркелиин һунгаһан кандидат, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, 2002 ондо Меркелиин үрдилдэгшэ байһан ба 2009 ондо түүнэй шиидхэбэри, ударидалгые шүүмжэлжэ улас түрэһээ гаража байһан Фридрих Мерцые илаһан юм.[36] Крамп-Карренбауэр намай либерал, консерватив фракцуудые нэгэдхэхын түлөө тэмсэжэ байһан ба 2020 оной 2 һарада Тюринги можын ХАХ-ые засагай газарай кризисиие шиидхэхэдэ ударидажа шадаагүй тула, ХАХ-ой канцлерай кандидат болохо һанаанааһаа арсаха бодолтой байгаагаа мэдэгдэжэ намай даргын тушаалааһаа бууба.[37] Шэнэ лидериие һунгаха намай съезд 4-р һарада түсэблэгдэһэн байһан болобошье COVID-19 халдабариһаа боложо нэгэтэ бэшэ хойшолһон юм. Һунгуули 2021 оной 1 һарада болоһон ба Хойто Райн-Вестфалиин мүнөөнэй министр-юрэнхылэгшэ Армин Лашет түлөөлэгшэдэй 52.8%-иин һаналаар илалта байгуулһан. Түүнэй гол тэмсэлдэгшэ Мерц байһан ба 47.2% һанал абаһан.[38]

Нэгэдэлэй Засагай Газарай нүгөө нам болохо SPD нь мүн ударидалгын тохонижоогүй байдалтай байһан. 1945 онһоо хойшо хамагай муу һунгуулиин дүн гараһанай дараа шэнэ засагай газарай эхэндэ туһа нам 2018 оной 4 һарада Андреа Налесые ударидагшаар һунгаба. Налес 9 һарада болоһон холбооной һунгуулиин дараа партинь оппозици байхаар түсэблэжэ байһаншье SPD парламентын бүлгэмээр һунгагдаһан байба.[39][40] Тэрээр һанал асуулгада үргэлжэлэн доошоо орожо, намай электорат партиин позициие һайжаруулжа шадаагүй ба түүхэдэ анха удаа зүүн-түбэй 90 Холбоон/Ногоонуудта 2019 оной Европын парламентын һунгуулида зада сохигдоһон юм. Тэрээр 2019 оной 6 һарын 2-до тушаалһаа буужа, SPD-ай ударидалгын һунгуулиие хурдадхаба.[41] Прогрессив кандидатууд Норберт Вальтер-Борьянс, Заския Эскен нар үлүү умереннэ кандидатууд болохо Олаф Шольц, Клара Гейвиц нарые диилэжэ, партиин гэшүүдээр хамтаран ударидагшаар һунгагдаба. Тэдэнэй һунгалгань нэгэдэлэй засагай газарай задаралга, болзорһоо урид һунгуулиин соносхолхо магадлалые дээшэлүүлһэн болобошье Рейтерс агентство засагай газарай уналгаһаа үлүүтэйгээр ХАХ/ХОХ-һоо түсэбэй гаргашые нэмэгдүүлхэ талаар хэлсээндэ хүрэхээр шармайжа байна гэжэ мэдээлһэн.[42] 2020 оной 8 һарада туһа нам партиин ударидалгын һунгуулида Вальтер-Борьянс, Эскен нарада илагдаһаншье Меркелиин Вице-Канцлер Шольцые канцлердэ кандидатаар томилбо.[43]

Ямайк хэлсээн амжалтагүй болоһой дараа Джем Оздемир, Симоне Петер нар Ногоонуудай хамтаран ударидагшадай тушаалааһаа буужа, Анналена Бербок, Роберт Хабек нар 2018 оной 1 һарада тэдэнэй залгамжалагшадаар һунгагдаба. SPD болон холбооной засагай газарта сэдьхэлээ ханаагүй байлгань Ногоонуудай һанал асуулгын тоо 2018 оной турша ургажа байба. Тэдэ 10 һарада Бавари, Һессен можын һунгуулида рекордно дүн абажа, хожомынь олониитын һаналаар SPD-ые дабажа, удаахи гурбан жэлэй хугасаанда ХАХ/ХОХ-ой дараа хоёрдугаарта эзэлһэн. Туһа нам 2019 оной Европын парламентын һунгуули, 2020 оной Һамбургын можын һунгуули, 2021 оной Баден-Вюртембергын можын һунгуулида хамагай һайн өөртөө харуулһан.Тэдэ 2019 оной Европын парламентын һунгуулиин дараа, мүн 2021 оной 4 һарада канцлерай кандидатай дэбжүүлгын дараа хоёр богони хугасаанда нэгэдэхи байранда һанал асуулгаар байһан.[44]

Зүүн нам мүн ударидалгын һэлэлгые тэсэһэн, Катя Киппинг, Бернд Риксиндер нар юһэн жэлэй турша партиин даргаар ажиллаад тушаалһаа бууһан. Тэдэные 2021 оной 2 һарын 27-до дижитал хэлбэрээр зохёон байгуулһан партиин конференци дээр Джанин Висслер, Сюзанна Хенниг-Веллсов нар һэлгэбэ. Висслерые намай зүүн жэгүүрэй гэшүүн, үмэниинь Социалист зүүнэй фракцын нэгэдэһэн гэжэ үзэдэг бол Хенниг-Веллсовые умереннэ, намай прагматическа жэгүүрэй нэгэ хэсэг гэжэ үзэдэг. Тэдэ хоёулаа партиинхаа холбооной засагай газарта оролсохые дэмжэдэг, илангаяа Хенниг-Веллсовиинь Зүүн, Ногоонууд, SPD-ай Тюринги можодахи улаан–улаан–ногоон нэгэдэлэй засагай газарта гол үүргэ гүйсэдхэһэн.[45]

Һунгуулиин системэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Германинь пропорциональ холимог түлөөлэгшэдэй системые ашагладаг, пропорциональ түлөөлэгшэдэй системые относительна олонхиин һаналай элементуудтай ниилүүлһэн системэ юм. Бундестаг номинальна 598 гэшүүнтэй ба дүрбэн жэлэй хугасаанда һунгагдадаг; эдэгээр һуудалнуудые Германиин арбан зургаан можын можонуудай һунгагшадай тоондо хуби тааруугаар хубаарилдаг.[46]

Һунгагша бүри хоёр һанал үгэхэ боломжотой: округай һанал (нэгэдэхи һанал), намай жагсаалтын һанал (хоёрдохи һанал). Зүбхэн нэгэдэхи һанал дээри үндэһэлэн, 299 гэшүүд нэгэ мандаттай округта относительна олонхиин һаналаар һунгагдадаг байна. Хоёрдохи һаналые түрүүшээр можонуудта, дараань Бундестагта намуудай пропорциональ һуудалнуудай тоогые гаргахда ашагладаг. Һуудалые Сент-Лагюгай аргаар хубаарилдаг. Хэрбээ партинь хоёрдохи һаналаар үгэжэ буй һуудалһаа можодо бага тойрогой һуудал абаһан һаа, таарамжатай можын жагсаалтаһаа нэмэлтэ һуудал абана. Намууд тодорхой тооной дэмжэһэн гар табилга гэхэ мэтэ тодорхой нүхэсэлдэ можо бүридэ жагсаалта гаргажа болоно. Намууд можын жагсаалта гаргаһан можонуудта хоёрдохи һанал абаха боломжотой.[46] Хэрбээ нам нэгэ можын нэгэ мандаттай округта илалта байгуулһанаар энэ можодахи хоёрдохи һаналайхаа дагуу абаха ёһотой хэмжээһээхээ үлүү һуудал абаһан һаа үлүүдэл һуудалиинь үлүүсэ һуудал гэжэ нэрлэгдэхэ болоно; һаналай отрицательна шэгнүүриһээ зайлахын тулада тэдэгээр һуудалые бусад можонуудта хангаажа түлэлжэ, уласай хэмжээндэ үгэһэн хоёрдохи һаналай дагуу пропорциональ байдалые һэргээдэг.[46]

Һуудалай пропорциональ хубаарилгые абахын тулада партинь уласай хэмжээндэ һунгуулиин босоһо болохо 5%-һаа үлүү олон хоёрдохи һанал абаха ёһотой. Намууд доогуур дээгүүршье абалтагүй гурбан мандаттай округта илалта байгуулһан тохёолдолдо энэ эрилтэ болюулагдадаг. Энэ болюулалтын дүндэ намууд 1957 оной Баруун Германиин холбооной һунгуулида ГН, 1994 оной Германиин холбооной һунгуулида АСН гурбан удаа илаһан. Зүбшөөгдэһэн үндэһэнэй үсөөнхиие түлөөлжэ буй намууд һунгуулиин босоһоһоо сүлөөлэгдэдэг. 2021 оной байдалаар эдэгээр үсөөнхинь Дани, Фриз, Сорб ба Цыган хүнүүд юм.[46][47]

Намууд ба кандидатууд[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

19-р Бундестагай парламентын бүлгэмүүдые доорохи таблицада жагсааба.

Нэр Идеологи Толгойлогшо
кандидат(ууд)
Лидер(нүүд) 2017 оной дүн
Һанал (%) Һуудалнууд
ХАХ/ХОХ ХАХ Германиин Христосой Арадшалһан Холбоон
Christlich Demokratische Union Deutschlands
Христосой арадшалал Армин Лашет Армин Лашет 26.8%
246 / 709
ХОХ Баваридахи Христосой Олониитын Холбоон
Christlich-Soziale Union in Bayern
Маркус Зёдер 6.2%
SPD Германиин Социал-Демократ Нам
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Социал-демократи Олаф Шольц Заския Эскен
Норберт Вальтер-Борьянс
20.5%
153 / 709
ГзА Германида зорюулһан Альтернатива
Alternative für Deutschland
Баруун-жэгүүрэй популизм Алис Вайдель
Тино Хрупалла
Йорг Мойтен
Тино Хрупалла
12.6%
94 / 709
САН Сүлөөтэ Арадшалһан Нам
Freie Demokratische Partei
Классическа либерализм Кристиан Линднер Кристиан Линднер 10.7%
80 / 709
Linke Зүүн
Die Linke
Арадшалһан социализм Джанин Висслер
Дитмар Барч
Джанин Висслер
Сюзанна Хенниг-Веллсов
9.2%
69 / 709
Grüne 90 Холбоон/Ногоонууд
Bündnis 90/Die Grünen
Ногоон улас түрэ Анналена Бербок
Роберт Хабек
Анналена Бербок
Роберт Хабек
8.9%
67 / 709

Ябажа буй Парламентын Гэшүүд[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

ГзА[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Холбоон[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

SPD[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Зүүлтэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

 1. Election to the 20th German Bundestag on 26 September 2021. The Federal Returning Officer.
 2. "Bundestagswahl soll am 26. September 2021 stattfinden", 25 November 2020 (de) 
 3. Wahlen in Deutschland (de).
 4. "Who are the rivals to lead Germany after Chancellor Merkel?", 20 April 2021 
 5. "German candidates fight to woo moderate voters", The Economist, 2 September 2021 
 6. Bundestag election 2021 - Results.
 7. Germany election: Coalition talks begin after close election (27 September 2021).
 8. The Guardian view on the German election results: negotiating a new era (28 September 2021).
 9. tagesschau.de. Welche Koalitionen sind nach der Bundestagswahl möglich? (de).
 10. "Klingbeil: „Bis 2021 gewählt“: SPD schließt Fortsetzung der Groko ohne Merkel aus", FAZ.NET (de) 
 11. Allgemeine, Augsburger. Waigel schließt Große Koalition bei Scheitern von Dreierbündnissen aus (de).
 12. Im Fall einer neuen Groko: Kühnert kündigt Rücktritt als SPD-Vize an (de) (2021-09-16).
 13. SPD erteilt Union Absage: Parteichefin Esken gegen Groko nach Wahl – scharfe Attacke gegen Koalitionspartner (de-DE).
 14. "Die SPD geht in die Opposition – Schulz bleibt Parteichef", 24 September 2017 
 15. "Kommt jetzt Jamaika?", 24 September 2017. 3 October 2021-нд авсан. Archived from the original on 11 February 2018. 
 16. "Sondierungsgespräche beginnen kommende Woche", Zeit Online, 9 October 2017 
 17. "Endspurt mit strittigen Themen", tagesschau, 15 November 2017 
 18. "FDP bricht Jamaika-Sondierungen ab", tagesschau, 20 November 2017 
 19. "Steinmeier fordert Gesprächsbereitschaft", tagesschau, 20 November 2017 
 20. "Steinmeiers Mission Impossible", tagesschau, 21 November 2017 
 21. "Bundespräsident lädt Chefs von Union und SPD ein", Spiegel Online, 24 November 2017 
 22. "Sondierungen ab Januar", tagesschau, 15 December 2017 
 23. "Abstimmung muss ausgezählt werden", Zeit Online, 21 January 2018 
 24. Markus C. Schulte. "Wie die SPD-Landesverbände zur großen Koalition stehen", 19 January 2018 
 25. "Der Koalitionsvertrag steht", tagesschau, 7 February 2018 
 26. "Union und SPD einigen sich auf Koalitionsvertrag", 7 February 2018 
 27. "SPD-Mitgliederentscheid vom 20. Februar bis 2. März", Zeit Online, 7 February 2018 
 28. "SPD-Mitglieder stimmen für große Koalition", 4 March 2018 
 29. "Angela Merkel zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt", RP Online, 14 March 2018 
 30. Scally, Derek. "Merkel's fourth cabinet finally complete", The Irish Times, 9 March 2018. 28 September 2021-нд авсан. 
 31. "Pledging stability, German SPD seeks three-way alliance to succeed Merkel", Reuters, 27 September 2021. 28 September 2021-нд авсан. 
 32. (9 July 2018) «Immigration deal saves German government, points to European future». Christian Science Monitor.
 33. Joern Poltz (19 January 2019), Leader of Bavarian CSU promises new start with Merkel's party Архивировалһан 8 арбан нэгэ һара 2020 оной. Reuters.
 34. Le Blond, Josie (29 October 2018). German chancellor Angela Merkel will not seek re-election in 2021 (en).
 35. "Angela Merkel won't seek 5th term as German chancellor", 29 October 2018 
 36. Annegret Kramp-Karrenbauer elected to succeed Merkel as CDU leader (7 December 2018). 4 October 2021 үдэртэ хандаһан.
 37. Annegret Kramp-Karrenbauer to quit as CDU leader amid far-right 'firewall' row. The Guardian (10 February 2020).
 38. Pragmatic governor Laschet elected to lead Merkel's party. Associated Press (16 January 2021).
 39. Parteitag: Nahles mit 66 Prozent zur SPD-Chefin gewählt (de) (2018-04-22).
 40. Schwartz, Madeleine (2018-04-22). Andrea Nahles: German SPD's last hope (en-US).
 41. "German SPD leader Nahles quits as party's popularity hits low", 2 June 2019 
 42. New SPD leaders pull back from sinking German coalition. Reuters (20 January 2020).
 43. Germany: SPD confirms Olaf Scholz to run for chancellor. dw.com (10 August 2020).
 44. "Germany's Greens shoot into first place in poll, overtaking Merkel's conservatives", 2 June 2019 
 45. "Left and loud", 27 February 2021 
 46. 46,0 46,1 46,2 46,3 Wahlsystem der Bundestagswahl. Wahlrecht.de (22 September 2017).
 47. {{cite web|url=https://www.bundeswahlleiter.de/en/info/presse/mitteilungen/bundestagswahl-2021/16_21_parteien-nationaler-minderheiten.html%7Ctitle=Background information for the 2021 Bundestag Election: parties representing national minorities|date=16 July 2021|website=Federal Returning Officer]}
 48. (AfD mourns politicians: Bundestag member Gehrke dies after illness)[permanent dead link], September 23, 2021
 49. 49,0 49,1 Abschied vom Bundestag (2021-06-27).
 50. Saechsische.de: Muldaerin will für AfD in den Bundestag (german), October 2020
 51. Manfred Schäfers (2021-06-21), «Mit einem lachenden und weinenden Auge», p. 19 
 52. AfD-Rhinland-Pfalz wählt zehn Kandidaten für die Landesliste zur Bundestagwahl (2020-11-24).
 53. Schwäbisch Gmünd: Norbert Barthle kandidiert nicht mehr Архивировалһан 4 зургаа һара 2020 оной. Schwäbische Zeitung, May 6, 2020.
 54. 54,0 54,1 Michael Bock (2020-09-29). Kees de Vries verliert bei Nominierung (de). Volksstimme Magdeburg.
 55. Erklärung der CDU-Bundestagsabgeordneten: Sybille Benning tritt nicht mehr an Архивировалһан 29 арба һара 2020 оной. Münstersche Zeitung, September 28, 2020.
 56. Daniel Rühle (September 29, 2019), Cochem-Zeller Christdemokraten haben gewählt: Anke Beilstein ist alte und neue CDU-Kreisvorsitzende Архивировалһан 14 зургаа һара 2020 оной. Rhein-Zeitung, July 10, 2019.
 57. Norbert Brackmann kandidiert nicht mehr für den Bundestag Архивировалһан 15 арбан нэгэ һара 2020 оной. Lübecker Nachrichten, May 29, 2020.
 58. Daniel Puskepeleitis (May 12, 2020), Nach 18 Jahren: Flachsbarth kündigt Rückzug aus dem Bundestag an Архивировалһан 28 найма һара 2020 оной. BILD.
 59. Roland Weisenburger (May 12, 2020), Hans-Joachim Fuchtel tritt nicht mehr an: Merkels Schweizer Taschenmesser verlässt den Bundestag Архивировалһан 14 зургаа һара 2020 оной. Badische Neueste Nachrichten.
 60. Nokzeit.de: Gerig verabschiedet sich aus Bundespolitik (german)
 61. Eberhard Gienger tritt nicht wieder an (de) (2020-02-07).
 62. Michael Korn (April 10, 2020), Astrid Grotelüschen will nicht wieder für Bundestag kandidieren Архивировалһан 18 дүрбэ һара 2020 оной. Neue Osnabrücker Zeitung.
 63. Spiegel.de: CDU-Maskenaffäre, Abgeordneter Hauptmann legt Bundestagsmandat nieder (german).
 64. CDU-MdB Matthias Heider tritt bei Bundestagswahl 2021 nicht mehr an – Künftig wieder Arbeit als Anwalt.
 65. Andreas Damm (8 May 2021), CDU wählt Kandidaten: Schlappe für Kölner Bundespolitiker Heribert Hirte Kölner Stadtanzeiger.
 66. Karl Holmeier tritt 2021 nicht mehr an Архивировалһан 22 арба һара 2020 оной. Mittelbayerische Zeitung, June 4, 2020.
 67. Eva Gaupp (July 24, 2020), Alois Karl: Nach 43 Jahren ist Schluss Архивировалһан 6 найма һара 2020 оной. Mittelbayerische Zeitung.
 68. Kauder kandidiert 2021 nicht wieder (de) (2019-09-21).
 69. 69,0 69,1 Gunnar Saft, Thilo Alexe (2020-09-14). So geht sächsisch im Bundestag bald nicht mehr (de). Sächsische Zeitung. (paywall)
 70. Serif, Walter (2020-03-07). Karl A. Lamers tritt 2021 nicht mehr an (de).
 71. CDU-Abgeordnete Katharina Landgraf kandidiert nicht wieder für den Bundestag Архивировалһан 23 арбан хоёр һара 2020 оной. Leipziger Volkzeitung, June 11, 2020.
 72. Abgeordnete Nüßlein und Löbel – Maskenskandal setzt Union zu. Архивировалһан 10 гурба һара 2021 оной. Zdf.de: Corona Masken-Skandal.
 73. Markus Langner (May 12, 2020), Ex-Bundesinnenminister De Maizière macht Schluss mit Bundestag Архивировалһан 30 нэгэ һара 2021 оной. BILD.
 74. Medienhaus, Märkisches (15 August 2020). Bundestagskandidat: CDU wählt überraschend Sabine Buder statt Hans-Georg von der Marwitz.
 75. Konietzny, Benjamin. Spoiler: Merkel bleibt.
 76. Michelbach tritt nicht mehr für Coburg im Bundestag an (German)
 77. Bremen: Motschmann zieht Kandidatur zurück Архивировалһан 10 хоёр һара 2021 оной. Bild, February 8, 2021.
 78. Christian Deutschländer (September 13, 2020), CSU-Minister Gerd Müller kündigt überraschend Rückzug aus der Politik an - „Großer Verlust“ Архивировалһан 4 хоёр һара 2021 оной. Münchner Merkur.
 79. Mettmann, Schaufenster (2019-08-23). Die Kreis-CDU äußert sich zu Michaela Nolls Abschied 2021: "Wir bedauern ihre Entscheidung".
 80. Zdf.de: Corona Maskenskandal.
 81. Moz.de: Der Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt und das Finale seiner politischen Laufbahn (german)
 82. Waiblinger CDU-Abgeordneter Pfeiffer verzichtet auf neuerliche Kandidatur für den Bundestag. the original on 2021-05-01 үдэрһөө архивлагдаһан. 2021-10-10 үдэртэ хандаһан.
 83. 83,0 83,1 Wer beerbt Merkel, Rehberg, Bluhm und Co? (German)
 84. Weingarten: Lothar Riebsamen kandidiert nicht mehr für den Bundestag[permanent dead link] Südwestrundfunk, July 9, 2020.
 85. Andreas Ganter (August 19, 2020), Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer macht nach über 20 Jahren Platz für die nächste Generation Архивировалһан 31 найма һара 2020 оной. Die Rheinpfalz.
 86. Direktkandidat der CDU: Niggemann will vom Cottbuser Rathaus in den Bundestag (2021-01-07).
 87. Andreas Reiner (December 26, 2019), RP-Gespräch mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Uwe Schummer: Erfolge der Koalition besser verkaufen Архивировалһан 6 долоо һара 2020 оной. Rheinische Post.
 88. Zeit.de: Friedrich Merz zum Direktkandidaten der CDU im Sauerland gewählt (german)
 89. Frank Steffel kündigt Rückzug von der Politik an (de) (2019-10-25). the original on 2019-11-17 үдэрһөө архивлагдаһан. 2021-10-10 үдэртэ хандаһан.
 90. Ostsee-Zeitung.de: CDU räumt auf.
 91. Peter Tauber beendet 2021 seine politische Karriere Архивировалһан 21 арбан нэгэ һара 2020 оной. Frankfurter Allgemeine Zeitung, October 18, 2020.
 92. Mark Alexander (July 17, 2020), Wahlkreis Emmendingen-Lahr: Der CDU-Abgeordnete Peter Weiß kandidiert bei der Bundestagswahl 2021 nicht mehr Архивировалһан 26 долоо һара 2020 оной. Badische Zeitung.
 93. Paukenschlag in Nordsachsen-Politik: Marian Wendt kündigt Rückzug an Архивировалһан 16 нэгэ һара 2021 оной. Leipziger Volkszeitung, September 2, 2020.
 94. Welt.de: Abgeordneter Zech legt Bundestagsmandat und Parteiämter nieder.
 95. spiegel.de: SPD-Abgeordnete Bach zieht sich aus der Politik zurück Архивировалһан 18 гурба һара 2021 оной.
 96. Michael Abschlag (April 4, 2020), Heidelberg: SPD-Abgeordneter Lothar Binding verlässt 2021 den Bundestag Архивировалһан 9 нэгэ һара 2021 оной. Rhein-Neckar-Zeitung.
 97. Sarah Lahrkamp zieht es nach Berlin (de). Westfälische Nachrichten (2021-02-12).
 98. Georg Ismar and Ulrich Zawatka-Gerlach (June 11, 2020), SPD-Fraktion verliert Verteidigungsfachmann: Fritz Felgentreu kündigt seinen Abschied an Архивировалһан 5 арба һара 2020 оной. Der Tagesspiegel.
 99. Bodo Baumert (2021-04-27). Bundestagswahl 2021: Was Sie über die Lausitzer Kandidaten, Fristen und Parteien wissen müssen (de). Lausitzer Rundschau.
 100. Jürgen Overkott (November 12, 2020), Nachfolge von Dagmar Freitag: So will Yalçin Geyhan punkten Архивировалһан 13 арбан нэгэ һара 2020 оной. Westfalenpost.
 101. Kevelaerer-Blatt.de: Wenn man Politik macht, muss man Menschen mögen.
 102. Allgemeine Zeitung: Affäre Marcus Held (2 March 2021).
 103. Kaiserslauterer SPD-Bundestagskandidatur: Fünf Bewerber (de) (2019-11-03).
 104. Sebastian Beutler (October 4, 2020), Bundestag: Sachsens früherer SPD-Chef hört auf Архивировалһан 26 арба һара 2020 оной. Sächsische Zeitung.
 105. Sebastian Fiedler bewirbt sich für Bundestagswahlkreis Mülheim – Essen I (13 November 2020).
 106. Leipziger SPD-Abgeordnete: Kolbe macht Schluss mit Bundestag Архивировалһан 28 арба һара 2020 оной. Bild, October 10, 2020.
 107. Jürgen Augstein-Peschel (October 14, 2020), SPD in Witten: Kapschack tritt nicht mehr für Bundestag an Архивировалһан 18 арба һара 2020 оной. Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
 108. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) tritt nicht mehr an Архивировалһан 1 хоёр һара 2021 оной. Mannheimer Morgen, September 5, 2020.
 109. Christian Lange kandidiert nicht mehr für den Bundestag Архивировалһан 10 зургаа һара 2020 оной. Schwäbische Zeitung, June 9, 2020.
 110. Christoph Zimmer (August 28, 2020), Kirsten Lühmann (SPD) tritt nicht wieder an Архивировалһан 16 арба һара 2020 оной. Cellesche Zeitung.
 111. informiert!, Besser. Caren Marks will 2021 nicht noch einmal für den Bundestag kandidieren.
 112. Abschied von politischer Bühne SPD-Politiker Christoph Matschie kandidiert nicht mehr für Bundestag Архивировалһан 30 арбан нэгэ һара 2020 оной. Mitteldeutscher Rundfunk, September 11, 2020.
 113. Johannes Rauneker (July 3, 2020), Mattheis kehrt Bundespolitik den Rücken: Ulmer SPD muss sich neu aufstellen Архивировалһан 4 долоо һара 2020 оной. Schwäbische Zeitung.
 114. Jonas Bothe. "Bundestag: Markus Paschke verzichtet auf Kandidatur", Ostfriesen-Zeitung, 19 October 2020 (de) 
 115. Bayerischer Rundfunk: Florian Pronold tritt nicht mehr bei Bundestagswahl an, October 2020 (german)
 116. Jungewelter, Thomas (20 June 2018). Bundestag künftig ohne Sascha Raabe | Foto: foto di matti.
 117. Alexander Sulanke (July 7, 2020), Ernst Dieter Rossmann hört auf – und wirbt für Olaf Scholz Архивировалһан 14 арбан хоёр һара 2020 оной. Hamburger Abendblatt.
 118. Sueddeutsche.de: Eine Kandidatin zu viel (german)
 119. Horst Andresen (July 23, 2020), Ursula Schulte tritt 2021 nicht mehr an Архивировалһан 24 долоо һара 2020 оной. Borkener Zeitung.
 120. Interview mit Martin Schulz: „Ich brenne weiter für die Sache“ Архивировалһан 26 нэгэ һара 2021 оной. Aachener Nachrichten, December 15, 2020.
 121. Zawatka-Gerlach, Ulrich. "Sozialdemokrat Swen Schulz kandidiert nicht mehr für Bundestag", 2018-08-16 
 122. Bundestagswahl wirft Schatten voraus: Wer wechselt vom Landtag in den Bundestag? in: Rundblick – Politikjournal für Niedersachsen Nr. 108/2020, June 10, 2020, p. 3.
 123. Hannoversche SPD-Abgeordnete: Kerstin Tack will nicht wieder in den Bundestag Архивировалһан 20 дүрбэ һара 2021 оной. Hannoversche Allgemeine Zeitung, August 26, 2020.
 124. „Ich werde nicht mehr kandidieren“(german)
 125. Lassiwe, Benjamin (2019-12-16). Dagmar Ziegler tritt nicht wieder an: SPD-Bundestagsabgeordnete hört 2021 auf (de).