Перейти к содержанию

COVID-19-дэ эсэргүү Pfizer–BioNTech вакцина

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Comirnaty брэндээр зарагдажа байдаг,[1] Pfizer–BioNTech COVID-19 вакцин (INN: tozinameran) — болбол Германиин BioNTech хампааниин бүтээһэн мРНХ-да һуурилһан COVID-19-дэ эсэргүү вакцина юм. Энэнь COVID-19-ые үүсхэдэг SARS-CoV-2 вирусай халдабариһаа хамгаалха зорилгоор[1] зарим уласта 12 ба тэрэнһээ дээшэ наһанай, бусад уласта 16 ба тэрэнһээ дээшэ наһанай хүнүүдтэ хэрэглэхые зүбшөөрһэн.[2][3] BioNTech нь вакцина бэлэдхэлгэдэ Америкын Pfizer хампаанитай клиникын туршалта, логистикэ, үйлэдбэрилгын шэглэлээр хамтаран ажаллаһан.[4] Хитадта BioNTech нь Хитадай Fosun Pharma хампаанитай хамтаран хүгжөөлгэ, соносхол, эльгээхэ эрхын шэглэлээр ажалладаг ба вакциные Fosun–BioNTech COVID‑19 вакцина гэжэ хара хэлэндэ нэрлэһэн.[5][6][7][8][9] Вакциные балсанда тариха замаар хэдэг.

Эмнэлгын хэрэглэлгэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Pfizer–BioNTech COVID-19 вакциные COVID-19-һээ уридшалан һэргылхэ, SARS-CoV-2 вирусай халдабариһаа хамгаалха зорилгоор ашагладаг. Вакциные "сагаанһаа шара-сагаан үнгэтэй, арюун, консервантгүй, балсан тарихада хүлдөөhэн" хэлбэреэр олон тунгаар хэһэн флакондо ниилүлэгдэдэг. Вакциные хэрэглэхэһээ үмэнэ таһалгын температура руу гэдхээжэ, дабһанай уусамалда шэнгэрүүлхэ хэрэгтэй.

Эхинэй курсынь хоёр дозоһоо бүридэхэ ба гурбадахи нэмэлтэ дозо зайлашагүй гэһэн баталалга байхагүй юм. Дэлхэйн Элүүр Мэндын Байгуулга (ДЭМБ) дозын хоорондо 3-4 долоон хоногой зайтай байхые зүблэжэ байна. Хоёрдохи дозые 12 долоон хоног хүрэтэр хойшолуулхань наhатай хүнүүдтэ иммунитет тогтохо шадабариие ехэдхэдэг ба Альфа хубилбариин эсэргүү нэгэдэхи дозын үрэ дүн 10 долоон хоног үргэлжэлдэг болохые харуулжа байна. Тиимэһээ хангамжа хизаарлагданги байгаа тохёолдолдо наһа баралтаһаа зайлахын тулада ДЭМБ-һаа нэн приоритетэй бүлэгүүдэдэ нэгэдэхи дозые үндэр олгохын тулада хоёрдохи дозые тариха хугасаае 12 долоон хоног хүрэтэр хойшолуулхые зүблэжэ байна.[10]

Үрэ дүн[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Үбшэнэй хүндын зэргээр үрэ дүнтэй байдал
Хубилбари Хоёр дозо Нэгэ дозо
Шэнжэ тэмдэггүй Шэнжэ тэмдэгтэй Госпитализаци Шэнжэ тэмдэггүй Шэнжэ тэмдэгтэй Госпитализаци
Бусад эрьежэ байһан 92% (8895%)[11] 94% (8798%) 87% (55100%) 60% (5366%) 66% (5773%) 78% (6191%)
Альфа 90% (8692%)[12] 93% (9096%)[13][14] 95% (7899%) 30% (2336%) 49% (4355%) 83% (6293%)
Бета 75% (7179%)[12] Not reported 100% (74100%)[12] 17% (1023%) Not reported 0% (019%)
Гамма Not reported Not reported Not reported Not reported Not reported Not reported
Дельта 79% (7582%)[15] 88% (7893%) 96% (8699%)[16][14] 30% (1741%) 33% (851%) 94% (4699%)

Түүхэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Зүбшөөрэл[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

  Full authorization
  Emergency authorization
  Eligible COVAX recipient

Түргэдхэһэн[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Нэгэдэһэн Хаанта Уласай Эм ба Элүүр Мэндын Бүтээгдэхүүные Гуримшуулха Агентлаг вакцинда 'халдабарита үбшэн зэргэ олониитын элүүр мэндын шухала асуудалнуудые шиидэхэ түр зуурын журамаар олгодог зүбшөөрэл'-ые 2020 оной 12 һарын 2-до олгоһон. Энэнь томо хэмжээнэй туршалга хииһэнэй дараа үндэһэнэй хэмжээндэ хэрэглэхые зүбшөөрһэн анханай COVID‑19-дэ эсэргүү вакцина[17] ба хүндэ хэрэглэхэ зүбшөөрэл абаһан анханай РНХ-вакцина юм.[18] Иихэлээрээ Нэгэдэһэн Хаанта уласиинь үндэһэнэй хэрэглээндэ зорюулагдаһан COVID‑19 вакциные баталһан анханай баруунай улас болоһон[19] ба вакциные хурдан хугасаанда нэбтэрүүлхэ шиидхэбэриие зарим экспертүүд шүүмжэлжэ байһан.[20]

Нэгэдэһэн Хаанта Уласай дараа удаахи улас ба бүһэ нютагнууд Pfizer–BioNTech COVID‑19 вакциные хэрэглэхэ зүбшөөрэлые олгохо ажалые хурдадхаһан: Аргентинэ,[21] Австрали,[22] Баhрэйн,[23] Канада,[24][25] Чили,[26] Коста-Рика,[27] Эквадор, Хонконг,[28] Ирак,[29] Израиль,[30] Иордани,[31] Кувейт,[32] Малайзи,[33] Мексикэ,[34][35] Оман,[36] Панама,[37] Филиппина,[38] Катар,[39] Саудай Арави,[40][41][42] Сингапур,[43][44][45] Урда Солонгос,[46][47] Арабай Нэгэдэһэн Эмиртэ Улас,[48] АНУ ба Вьетнам.[49]

Дэлхэйн Элүүр Мэндын Байгуулга (ДЭМБ) вакциные онсо яаралтай үедэ ашаглаха зүбшөөрэл олгоһон.[50][51] АНУ-да аварийна үенэй зүбшөөрэл (EUA) — болбол "элүүр мэндын онсогой байдалай үедэ, жэшээнь мүнөөнэй COVID‑19 халдабарита үбшэн үедэ, вакциные нээлгээтэй, хэрэглэлгые хүнгэдхэхэ механизм" юм.[52]

Зүүлтэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

 1. 1,0 1,1 Comirnaty EPAR.
 2. Загбар:Cite press release
 3. Information for UK recipients on Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) (8 December 2020).
 4. "What you need to know about BioNTech – the European company behind Pfizer's Covid-19 vaccine", CNBC, 11 November 2020 
 5. Загбар:Cite press release
 6. "BioNTech in China alliance with Fosun over potential coronavirus vaccine", Reuters, 16 March 2020 "BioNTech struck a collaboration deal with Shanghai Fosun Pharmaceutical over the German biotech firm's rights in China to an experimental coronavirus vaccine, the latest gambit in a global race to halt the pandemic." 
 7. "BioNTech, Fosun start Phase II trial of COVID-19 vaccine in China", Reuters, 25 November 2020 "BioNTech and Shanghai Fosun Pharmaceutical said on Wednesday they would launch a Phase II clinical trial of BioNTech's experimental COVID-19 vaccine in China." 
 8. Загбар:Cite press release
 9. "BioNTech and China partner, not Pfizer, to produce HK shots", 14 December 2020 
 10. Загбар:Cite techreport
 11. (April 2021) «BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting». New England Journal of Medicine 384 (15). Загбар:DOI. PMID 33626250.
 12. 12,0 12,1 12,2 (5 May 2021) «Effectiveness of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine against the B.1.1.7 and B.1.351 Variants». New England Journal of Medicine. Загбар:DOI. PMID 33951357.
 13. (2021-05-24) «Effectiveness of COVID-19 vaccines against the B.1.617.2 variant». Загбар:DOI.
 14. 14,0 14,1 Загбар:Cite techreport
 15. (2021-06-14) «SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: demographics, risk of hospital admission, and vaccine effectiveness». The Lancet. Загбар:DOI. ISSN 0140-6736. PMID 34139198.
 16. Загбар:Cite techreport
 17. "Britain OKs Pfizer vaccine and will begin shots within days", Associated Press, 2 December 2020 
 18. "U.K. Approves Pfizer Coronavirus Vaccine, a First in the West", The New York Times, 2 December 2020 
 19. "Covid Pfizer vaccine approved for use next week in UK", BBC News, 2 December 2020 
 20. "European and US experts question UK's fast-track of Covid vaccine", 3 December 2020 
 21. "Coronavirus en la Argentina: La ANMAT aprobo el uso de emergencia de la vacuna Pfizer" (es) 
 22. Загбар:Cite press release
 23. Bahrain becomes second country to approve Pfizer COVID-l19 vaccine. Al Jazeera (4 December 2020).
 24. Pfizer–BioNTech COVID-19 Vaccine (tozinameran). Health Canada.
 25. Drug and vaccine authorizations for COVID-19: List of applications received. Health Canada (9 December 2020).
 26. Chile y Ecuador se adelantan en Sudamérica y autorizan la vacuna de Pfizer. El Pais (16 December 2020).
 27. "First Pfizer COVID-19 vaccines set to reach Costa Rica on Wednesday – president", Reuters, 23 December 2020 
 28. Загбар:Cite press release
 29. Iraq grants emergency approval for Pfizer COVID-19 vaccine. MSN.
 30. Israeli Health Minister 'pleased' as FDA approves Pfizer COVID-19 vaccine.
 31. Jordan approves Pfizer–BioNTech Covid vaccine. France 24 (15 December 2020).
 32. Kuwait authorizes emergency use of Pfizer–BioNTech COVID-19 vaccine (13 December 2020).
 33. Malaysia's NPRA Approves Pfizer Covid-19 Vaccine. CodeBlue (8 January 2021).
 34. "Mexico approves emergency use of Pfizer's COVID-19 vaccine", Reuters, 11 December 2020 
 35. "Mexico Approves Pfizer Vaccine for Emergency Use as Covid Surges", Bloomberg, 12 December 2020 
 36. "Oman issues licence to import Pfizer BioNTech Covid vaccine – TV", Reuters, 15 December 2020 
 37. "Panama approves Pfizer's COVID-19 vaccine – health ministry", Reuters, 15 December 2020 
 38. "PH authorizes Pfizer's COVID-19 vaccine for emergency use", CNN Philippines, 14 January 2021. 9 July 2021-нд авсан. Archived from the original on 27 February 2021. 
 39. "Qatar, Oman to receive Pfizer–BioNTech COVID-19 vaccine this week", Reuters, 21 December 2020 
 40. Coronavirus: Saudi Arabia approves Pfizer COVID-19 vaccine for use (10 December 2020).
 41. "Kuwait approves emergency use of Pfizer vaccine", Gulf News, 13 December 2020 
 42. Saudi Arabia to Launch Its Coronavirus Vaccination Program (es). Boomberg.
 43. First shipments of Pfizer–BioNTech vaccine in Singapore by end-Dec; enough vaccines for all by Q3 2021 (14 December 2020).
 44. Pfizer–BioNTech COVID-19 vaccine approved by Singapore, first shipment expected by end-December (14 December 2020). the original on 4 February 2021 үдэрһөө архивлагдаһан. 9 July 2021 үдэртэ хандаһан.
 45. Singapore approves use of Pfizer's COVID-19 vaccine (14 December 2020).
 46. "South Korea approves special import of Pfizer vaccine", The Korea Heral, 3 February 2021 
 47. "S. Korea begins rolling out Pfizer vaccines on second day of national vaccination program", Arirang News, 27 February 2021. 9 July 2021-нд авсан. Archived from the original on 10 March 2021. 
 48. Dubai approves the Pfizer–BioNTech vaccine which will be free of charge (23 December 2020).
 49. Vietnam approves Pfizer Covid vaccine for emergency use. VnExpress (12 June 2021). 15 June 2021 үдэртэ хандаһан.
 50. Загбар:Cite press release
 51. WHO recommendation BioNtech Tozinameran – COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside modified) – Comirnaty (31 December 2020). the original on 9 May 2021 үдэрһөө архивлагдаһан. 9 July 2021 үдэртэ хандаһан.
 52. Emergency Use Authorization for vaccines explained (20 November 2020). Загбар:PD-notice

Холбоо[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]