Перейти к содержанию

Idexx Laboratories

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ: IDXX) - олон үндэҺэтэний корпораци сүй тавьсан т хөгжэл, үйлдвэрлэх болон тараалт бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ турш мал эмнэлгийнб хоол болон ус туршилтын зах зээлууд. 1983-оной агуулах агуулж байха. Түб байр - Уэстбрук хото, Амеэрикын Нэгэдэһэн Улас. Idexx явуулах ажиллагууд нэвт 40 байрлалууд д дэлхий, болон ажиллуулах ойролцоогоор 5,000 хүмүүс д дүүрэн ба хэсэг цаг е байдалууд. Ерөнхий Эвропын нийлүүлэгч - чех компани Cymedica.[1]