The Beatles

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
The Beatles
portrait
Ажал үйлэ:

хүгжэмэй хамталиг

Ажал хэһэн саг:

1960 - 1970

Битлз (Англи: The Beatles) — Англиин Ливерпуль хотынхид Джон Леннон (ритм гитара, дуушан), Пол Маккартни (гитара, дуушан), Джордж Харрисон (госолол гитара, дуушан), Стюарт Сатклифф (басс гитара), Пит Бест (бүмбэршэн, дуушан) дүрбэнһөө 1960 ондо бүрилдэхүүнтэй анха байгуулагдаба. Хамталиг түрэлхи Ливерпуль хотодоо алдаршаад түды удаагүй байха үедэ гү, али 1961 ондо хамталигай гишүүн Стюарт Сатклифф, Пит Бест хоёр бүрилдэхүүнһөө гарашье хожомынь Ринго Старр (бүмбэршэн, дуушан) шинээр нэмэгдэж, Стюарт Сатклиффые Пол Маккартни оролон тоглохо болоо. Битлзынь хүгжэмэй түүхэдэ шүүмжэлэгшэдтэ үндэр үнэлигдэдэг, хамагай амжалтатай боролуулалта бүхы хамталигай нэгэдэ тоосогдодог.

Битлз хамталигынь Америкын Хүгжэмэй Үйлэдбэрилэлэй Холбооной тэмдэглэһэнээр Америкын Нэгэдэһэн Уласай хүгжэмэй жагсаалтада сингл болон альбомоороо хамагай үндэр байра һууритай гү, али борлуулалтаараа тэригүүлхэ хамталиг хэмээн үргэмжэлэгдэба. Ехэ Британида тэдэ нэгэдүгээр байрада хүрэһэн 40 тухай сингл, альбом болон богони альбом гаргаба. Энэ боролуулалтын амжалтань бусад хэдэн орондо дабтагдаһан: 1985 тэдэнэй хүгжэмэй компани EMI Битлз хамталигые дэлхэй даяар нэгэ тэрбүмһээ үлүү диск болон кассетые зараһан гэжэ тогтооһон байна. 2004 ондо Роулинг Стоунз сэтгүүл тэдэниие "Бүхы Саг Үеын Шэлдэг 100 Хамталиг" жагсаалтадаа нэгэдүгээр байрада жагсааба.