Боди сэдьхэл

Wikipedia сайтһаа мэдээлэл
Шууд ошохо: тамаралга, хайха

Буддын шажанда, боди сэдьхэл (сан. बोधिचित्त; хит. 菩提心, putixin; яп. bodaishin; түб. བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་, Вайли: byang chub kyi sems; монг. бодь сэтгэл) амитан бүгэдын зоболонгые арилгай хүсэл юм.

Аливаа зоболондо амитан бүгэдын зоболонгые би арилгая «гэһэн сэдьхэл хэгээд „амитан бүгэдые зоболонгоһоо абарахын тулд би өөрөө бурханай хутгэг ольё“» гэхэ энэ хоёр сэдьхэлэнь өөрын болон бусдын тусыг шухалшэлһан сэдьхэл бөгөөд иимэ сэдьхэл түрбэл боди сэдьхэл түрэжэ байна гэһэн үгэ. Улмаар ехэ хөлгөнтөн болж байгаа юм. Боди сэдьхэлнь Бурханай хутгийг олохо аргын тала болодог боло хооһон шанарыг оножо мэдэһэн бэлгүүннь бэлигэй тала болоно.