Бурхан (монотеизм)

Wikipedia сайтһаа мэдээлэл
Шууд ошохо: тамаралга, хайха
Хадамал
Монгол үзэгээр Burhan.PNG
буряад кирилл. Бурхан
монгол кирилл. Бурхан
хальмаг кирилл. Бурхн
Файл:Allah-eser-green.png
Араб хэлээр Аллах гэһэн үгэ Бурхан юм

Ехэнхэ шажанда хамагай дээдэйн хүсэн, эсэбэл ерэ буһын бодгалые Бурхан хэмээн заадаг. Ерэ буһын энэ зүйлые сахюусан, шүтээн, бурхан хэмээн нэрлэхэнь олонтаа. Дэйлэнх шажанай һургаалда бурханда этигэбэл дээдэ хүсэные абаха (гэгээрэхэ, үхэхгүй), маша ехэ хүсэн шадалтай (байгалые ударидаха гэхэ мэтэ) болоно хэмээн зондо заадаг байна. Шажан бүртэ бурханые үзэхэ олон үзэл байха болобошье юрэнхы 2 үзэлдэ хубаадаг. Ганса бурхан байна гэжэ үзэдэг онолые Монотеизм гэхэ агаад олон бурхад зэрэгсэн оршоно гэхэ үзэлые Политеизм гэдэг.