Перейти к содержанию

Библи

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Гутенбергын Библи, Европодо анха хэблэһэн ном.

Библи (грек: βιβλία — номууд) гэдэгынь иудаистууд болон христианинуудай хубида шухала үзэдэг Бурханһаа хүнүүдтэ дамжуулһан үгэ ба арюун нангин номой суглуулга хаа юм.

Библиин олон тооной хубилбаринууд байна. Хамагай эртын Еврейн Библи (Танах) 3 хэһэгтэй, 24 номтой: Торын 5 ном («Хуули»), Невиим («Пророгууд») ба Ктувим («Бэшэгүүд»). Танахда «Пророгууд» (Невиим) «Бэшэгүүдэй» (Ктувим) урда болоод «эртын пророгуудай» номуудтай. Христосой шажанда Библи номынь Хуушан Хэлсээн, Шэнэ Хэлсээн гэһэн хоёр боти номһоо бүридэнэ. Христианствын Библинүүдэй агуулга Протестантизмын 66 номуудһаа Этиопой православиин церковиин 81 номууд хүрэтэр хэлбэлзэжэ байна. Христианствын Библиин түрүүшын хэһэг — Хуушан Хэлсээн — голдоо 39 номдо хубагдаһан хазагайруулһан Еврейн Библи юм.

Библиин хамагай түрүүшын номынь МЭҮ 1400 оной үедэ, хамагай һүүлшын номынь МЭ 100 онһоо үмэнэ бэшэгдэһэн. Ниитэ 1500 жэлэй турша 40 хүнүүдээр дамжуулан бэшэгдэжэ дуусаа.

Библи Дэлхэйдэ хамагай олон тоодо наймаалха[1] ном ушарһаа Библи ном худалха, хэблэхэ бизнестэ тон шухала юм[2][3].

  1. «Best selling book of non-fiction».
  2. The battle of the books.
  3. Ash, Russell (2001). Top 10 of Everything 2002. Dorling Kindersley. ISBN 0-7894-8043-3.