Бүгэдэ найрамдаха улас

Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи — Википеэдиһээ
Шууд ошохо: тамаралга, хайха

Бүгэдэ найрамдаха улас буюу республика (латаар 'res publica', «бүгэдын, найрамдаха үйлэ») түгэс байдалаараа анха МТҮ V—IV зуунай Афиныда тогтоһон бүгөөд түрын зохёон байгуулалтын эртэнэй хэлбэри юм. Res publica буюу бүгэдэ найрамдаха засагынь дарааха ниитэлиг шэнжэ бүхы иимэ: 

  • түрын тэргүүн болон түрын засаглалай дээдэ байгуулалгануудые арад түмэн тодорхой хугасаагаар һунгана
  • түрын засаглалые эрхэ баригшад өөрын үзэмжэ, хүсэл зоригоор буса арад түмэнэй даалгабари, этигэлээр тэдэнэй хиналта доро хэрэгжүүлнэ; 
  • түрэ хэгээд тэрэнэй тэргүүн хуулида зааһанай дагуу хуулиин болон арад түмэнэй үмэнэ харюусалга хүлээнэ;