Перейти к содержанию

Владимир Путин

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Владимир Путин
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин
portrait
Ажал үйлэ:

Орос Юрэнхылэгшэ 2000-2008, 2012 - мүнөөдэр хүрэтэр

Түрэһэн үдэр:

1952 оной 10 һарын 7(1952-10-07)[1][2][3][4][5][6][7] (71 наһатай)

Түрэһэн газар:

Зүблэлтэ Холбоо Ленинград, Зүблэлтэ Холбоо

Эрхэтэнэй харьяалал:

 Оросой холбоото улас[8][9][10][11]

Һургалта:

Ленинградай Уласай Ехэ Һургуули

Гарай үзэг:

Владимир Владимирович Путин (1952 оной 10 һарын 7, Ленинград хотодо түрэһэн) — Оросой улас түрын ажаябуулагша, Оросой холбоото уласай юрэнхылгэгшэ (2000—2008, 2012 — мүнөө үе), Оросой холбоото уласай юрэнхы сайд (1999—2000, 2008—2012). 2008 онһоо 2012 он хүрэтэр «Нэгэдэһэн Орос» намай дарга. 1999 оной һүүлһөө 2000 оной хоорондо Оросой юрэнхылгэгшын үүргэ гүйсэдхэгшэ, 1998—1999 ондо Холбооной Аюулгүй Байдалай Хорооной дарга, 1997—1998 ондо юрэнхылгэгшын тамгын газарай орлогшо дарга, 1996—1997 ондо юрэнхылгэгшын ажалай албанай орлогшо дарга, 1975—1990 оной хоорондо ЗХУ-ын Уласые Аюулһаа Хамгаалха Хороон ажаллажа байһан. 1997 ондо Эдэй засагай шэнжэлхэ ухаанай докторой зэргэ хамгаалба.

Намтар[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

КГБ албан хэгшэ Путин

Путин 1952 ондо Ленинград хотодо түрэһэн. Эжэнь Мария Ивановна Путина үйлэдбэриин ажалшан, харин эсэгэнь Владимир Спиридонович Путин 1930 оной үедэ шэнгэгшэ онгосын уһан сэрэг байгаа. 1975 ондо Ленинградын Уласай Ехэ Һургуулиие хуулиша мэргэжэлээр дүүргэбэ. 1975—1990 ондо СССР-эй Уласай Аюулһаа Хамгаалха Хороондо (КГБ) ажаллаба. Мүн энэ хоорондо Зүүн Германида ажаллажа байгаад Ленинградын улсын ехэ һургуулиин олон уласай асуудалые харюусаһан проректорын туһалхаар томилогдобо.

1990 ондо Ленинэй зүблэлэй дарга А.Собчакай зүблэхээр ошоо һэн. Харин 1990—1996 оной хоорондо Санкт-Петербург хотын захиргаанда ажаллаба. 1991 ондо Собчак Санкт-Петербург хотын даргаар һунгагдажа, 1994 ондо Путиниие нэгэдүгээр орлогшоороо томилно. А.Собчак тэрэниие өөрынгөө шаби гэжэ нэрлэдэг байһан юм.

Гэһэншье 1996 ондо А.Собчакые һунгуулида илагдангуута Путин Москвае зорин РФ-иин Юрэнхылэгшын Тамгын газарай харьяа Хэрэг эрхэлхэ газарай даргын орлогшо, мүн байгуулгын Хиналтын газарай дарга, Юрэнхылэгшын Тамгын газарай даргын нэгэдүгээр орлогшо даргын албые тус тус хашаһан байдаг. Харин 1998 онһоо Холбооной аюулһаа хамгаалха албанай даргаар ажаллаһан юм.

Москвада 1996 оной 8-р һарада шэлжэжэ ерээд РФ-иин юрэнхылгэгшын хэрэг эрхэлхэ газарай дарга байһан Павел Бородиной орлогшоор ажаллаһан байна. Дараань РФ-иин юрэнхылгэгшын тамгын газарай хиналтын ударидаха газарай даргаар ажаллажа байһан Алексей Кудринг һолибо. 1998 оной 7-р һараһаа Аюулгүй байдалай холбооной албанай даргаар, 1999 оной 3-р һараһаа РФ-иин Аюулгүйн зүблэлэй нарин бэшэгэй даргаар тус тус ажаллаһан байна. 1999 оной 8-р һарада засагай газарай юрэнхы сайдаар томилогдобо.

Борис Ельцин 1999 оной 12-р һарын 31-ндэ юрэнхылгэгшын албан тушаалаа хугасаанааһаа үмэнэ үгэһэнэй дараа юрэнхылгэгшын үүргэ гүйсэдхэгшээр ажаллаһан байна. 2000 оной 3-р һарын 26-нда һунгагшадай 52,94%-иин һанал абажа РФ-иин юрэнхылгэгшээр һунгагдаба. 2000 оной 5-р һарын 7-нда юрэнхылгэгшын албан тушаалдаа ороһон байна. Һунгагшадай 71,31%-иин һаналаар 2004 оной 3-р һарын 14-ндэ юрэнхылгэгшээр дахин һунгагдаба.

2008 оной 4-р һарада «Нэгэдэһэн Орос» намай даргаар һунгагдаһан болобошье намда ороогүй байна. 2008 оной 5-р һарын 7-нда юрэнхылгэгшын албан тушаалаа орхиһон байна. 2008 оной 5-р һарын 8-һаа 2012 оной 5-р һарын 6-ниие хүрэтэр засагай газарай юрэнхы сайдаар ажаллаһан байна. 2011 оной намар «Нэгэдэһэн Орос» намһаа РФ-иин юрэнхылгэгшэнэр дэбшэһэн байна. 2012 оной 3-р һарын 4-ндэ болоһон һунгууляар Оросойхид 63,6%-иин һанал абажа илалта байгуулба.

Зүүлтэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]