Перейти к содержанию

Даадхал

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
«Россия» даадхалай бүлгэмэй байшан (Москвагай таһаг), Ехэ Лубянка, 2. ХХ зуун эхинэй шууданай карта

Даадхал гээшэ байгаалиин гай гамшаг, золгүй ябадал тохёолдохо, мүн нэрэ заан тодорхойлһон үйлэ ажаллалгатай холбогдон гараха хохиролые нүхэхэ зорилгоор тогтооһон журамые дахан байгуулһан мүнгэн сан, тэрэнһээ абажа бараха бүхы ажаллалгын согсо; гэнтын осол аюул, байгаалиин аюулай хохиролдо хохидогшодо үзүүлхэ нүхэн түлэбэри, туһаламжын баталга.