Перейти к содержанию

Мүнгэн

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Мүнгэн гэһэн үгэ олон удхатай. Тодоруулгые хаража хайрлыт. Өөр удхые үзэхые хүсэбэл, Мүнгэн (металл)-ые үзэжэ хайрлыт

Хадамал
Монгол үзэгээр
буряад кирилл. Мүнгэн
монгол кирилл. Мөнгө
хальмаг кирилл. Мөңгн

Мүнгэн гэдэгэнь ниигэмэй болон хуули ёһоной хубида зүбшөөрэгдэдэг, бараа бүтээгдэхүүн, үйлэшэлгээ, үр ширые дараха зорюулалттай зүйл юм. Мүнгэниинь тусхай эд бараа, бүхы ниитын эквивалент гү, али бусад бүхы бараанай өөрын үнэ сэнэй эквивалент хэлбэри юм. Мүнгэнэй бараанай тодорхой эд хүрэнгэ - ниитэлэг арга хэрэгһэл солилсоог үйлэшэлхэ, бусад түүхэй эдэй үнэ сэные элирхэйлжэ байна.