Перейти к содержанию

Ехэ Юань Улас

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Дай Үн Ехэ Монгол Улас

大元 / 元朝
Эзэнтэ гүрэн

 

1271 — 1368 

 

Юуаниин туг

Юаниин газар (1294 ондо)
Ниислэл Ханбалык
Хэлэн(үүд) монгол, түбэд, хитад, солонгос, зүршин
Шажан Буддын шажан(албан ёһоной шажан)
Бөө мүргэл
Күнзы шажан
Дао шажан
Газар нютаг 14 000 000 км (1310 он)
Хүн зон 90 000 000 хүн (1300 он., дэлхэйн 20 %)
Засаглалай хэлбэри Эзэн хаанай засаг
Обог удам Юань
Ехэ Хаан
 - 1260 - 1294 Хубилай Хаан (түрүүшын хаан)
Хуули тогтоогшо Ехэ засаг
Монголой Эзэнтэ Гүрэнэй Юань улас хамагай уудам үе

Ехэ Юань улас (), богони нэрэ Юань улс 1271-1368 ондо оршон тогтониһон Хубилай хаанай үүсхэн байгуулһан Монголой эзэнтэ гүрэнэй нэгэн бүрилдэхүүн улас юм.

1259 ондо Мүнхэ хаан өөд боложо, дүү Хубилай, Аригбүхэ нар хаан ширээнэй түлөө тэмсэлдэжэ, Хубилайгай ялалтаар үндэрлэһэн болон энэ үеэһэ Монголшуудай хаанта уласууд тус тусдаа салаха замдаа орожээ. Гэхдээ Юань улас Монголшуудай байгуулһан бусад хаанта уласуудаа (Зүчиин улас, Сагаадайн улас, Ил Ханта Улас) юрэнхэйд нэрэ түдэй нэгтэхэдэг байжээ. Хубилай 1271 ондо ниислэлээ Дайду (одоогой Бээжин) хотодо шилжүүлжэ, уласай нэрэе "Ехэ Юань улас" хэмээн өөршилжээ.

1368 ондо Юань улас нуран унажа, Хитадад Мин улас тогтоһон болон, Тогоонтүмэр хаан тэргүүтэй Монголшууд унаган Монголдоо хаанта уласаа тогтнуулжа һуусгааһан байдаг.

Гол үгүүлэл: Юань уласай хаад


12711368
Хаанай нэрэ Сол Амидарһан жэлүүд Хааншэлһан жэлүүд Хитад оной сол Хитад сүмын сол
Хубилай Сэсэн хаан 1215-1294 1271-1294 Чжунтун (1260-1264)
Чжиюань (1264-1294)
Шизу
Төмөр Үлзытэ хаан 1265-1307 1294-1307 Юаньчжэнь (1295-1297)
Дадэ (1297-1307)
Чэнзун
Хайсан Хүлэг хаан 1281-1311 1307-1311 Чжида
(1308-1311)
Узун
Аюурбарбад Буянт хаан 1285-1320 1311-1320 Хуанцин
(1311-1316)
Янь Ю(1316-1320)
Рэньзун
Шадбал Гэгээн хаан 1303-1323 1320-1323 Чжичжи
(1320-1323)
Инзун
Юсүнтүмэр 1276-1328 1323-1328 Тай Дин
(1323-1328) Тяньли
(1328)
Тай Дин Ди
Ашидхэбэ 1230-1328 1328 Тянь Шүнь
(1328)
Тянь Шүнь Ди
Хүслэн Хутагта хаан 1300-1329 1329 Чжи Шүнь
(1329)
Минзун
Түбтүмэр Заяата хаан 1304-1332 1328-1329,
1329-1332
Тянь Ли
(1328-1329)
Чжи Шүнь
(1329-1332)
Вэньзун
Ринчинбал Эрдэнэцогт хаан 1326-1332 1332 байхгүй Нинзун
Тогоонтүмэр хаан Ухаанта хаан 1320-1370 1333-1368 Юань Тун
(1333-1335)
Чжи Юань
(1335-1340)
Чжи Чжэн
(1340-1368)
Чжи Юань
(1368-1370)
Шүнь Ди