Перейти к содержанию

Ехэ театр

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Ехэ театр

Оросой гүрэнэй академическэ Ехэ театр (ород: Государственный академический Большой театр России), Оросой эгээн томо, Дэлхэйн эгээн шухала театрнуудай нэгэ болохо опера ба баледэй зүжэгэй ордон. 1776 ондо Москва хотодо байгуулһан. Мүнөөгэй байра ордон 1825 ондо баригдаһан юм (уран барилгашан О. И. Бове; 1856 ондо А. К. Кавос уран барилгашанай заһабарилһан). Хари гүрэнэй болон М. И. Глинкагай, А. С. Даргомыжскийн, П. И. Чайковскийн, М. П. Мусоргскийн, А. П. Бородинай, Н. А. Римский-Корсаковой гэхэ мэтын түрүүшын ород дуури ба баледүүд тайзанда табяагдаһан. XX зуунай эхинһээ хойшо ород хоолой дуунай (Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, Л. В. Собинов гэхэ мэтэ) болон баледэй (Е. В. Гельцер, А. А. Горский, В. Д. Тихомиров гэхэ мэтэ) һургуулинууд бүхэдэлхэйн үндэр нэрэ солодо оробо. 1919 онһоо академическэ зэргэдэ хүртэбэ.