Перейти к содержанию

Ехэ шүрэн далан

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Замбуулинһаа хараһан Ехэ шүрэн далан

Ехэ шүрэн далан гээшэ Австрали түбиин зүүн хойто эрьеэр 2300 км үргэлжэлһэн шүрэн хабсагай ба аралнуудай нюрган, хойто хэһэгтэ үргэниинь ойролсоогоор 2 км, урда зүгтэ үргэниинь – 150 км. 344 400 дүрбэлжэн км талмайтаяа Дэлхэй дээрэ эгээн томо шүрэн далан болоно.[1][2] Энэ шүрэн далан зүүн хойто Австрали болон Квинслендэй эрьеын ойролсоо Шүрэтэ тэнгистэ оршодог. Ехэнхинь уһан доро байна. Ехэ шүрэн далан ганса сансарһаа харагдадаг бэшэ, мүн дэлхэй дээрэхи нэгэ амиды амитанай бүтээһэн эгээн томо бүтэсэ гэжэ мэдээжэ. Ехэ шүрэн далан болбол Далайн үндэһэтэнэй парк. Шүрэн хада хэдэн тэрбум микроорганизмуудһаа бүридэнэ. 1981 ондо ЮНЕСКО-гой Дэлхэйн үбэй жагсаалтада бүридхэлдэ абтахадаа, Ехэ шүрэн далан олон зүйлэй амидаралай оршон болодог гайхалтай бүтэсэ гэжэ онсолһон байна.