Перейти к содержанию

Луужин

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Дэлхэйн нэгэдүгээр дайнай үеын луужин

Луужин (ᠯᠤᠤᠵᠢᠩ, хитадаар 罗经, luójīng) — суранзангай үйлэшэлэлые ашаглан зүг шэгые заадаг багажа юм.[1]

Луужиниинь суранзан түмэр илтаһан бүхы гэртэй, зүг шигэй барамжаа гаргагша хэрэгсэл юм. Түмэр илтаһан суранзан зүүнь алибаа зүйл рүү хандан хүдэлдэг. Компьютер, утаһан зэрэг сахилгаан болон холбооной хэрэгсэл, автомашина, үндэр хүсэдэлэй шугам, сахилгаан гүйдэл гүйжэ бай утаһан, тэршэлэн буу зэрэгэй ойро оршом луужинг ашаглабал заалта буруу гаража зүг шигые зүб тогтоожо шадахагүйдэ хүрэнэ.

Ондоо нэгэ һанаха зүйл хадаа байгаалиин онсолиг тогтосо бүхы газар орониие һайн шудалжа мэдэжэ байжа луужингые ашаглаажа болохо. Тухайлбал түмэр, түмэрэй хүдэр голлоһон эрдэс баялигтай газар луужин буруу зааха тохёолдолшье байдагые анхархань зүйтэй. Тиимэһээ байгаалиин баялиг ордонуудые тэмдэглэһэн газарай зурагые харисуулан үзэхэ, тухайн газар ороной онсолигые уридшалан асуужа шудалһан байха ушартай.

  1. Толь.Query.mn —Луужин