Монгол бэшэг

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
«Монгол бэшэг»
Гүюг хаанай тамганай дардас

Абяае тэмдэглэхэ тэмдэгтэнүүдыень Монгол үзэг, тэрэ үзэгээр бэшэһэн зүйлэсые Монгол бэшэг (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌) гэжэ нэрлэхэ нэгэн зүйл үзэг бэшэг мүнөө байна. Энэ үзэг бэшэгые 13-р зуунай эхинһээ эхилээд мүнөө үедэшье гэһэн Монголшууд хэлэн аялгуугаа тэмдэглэхэд хэрэглэсээр ерээ.

Мүнөөдэр Бүгэдэ Найрамдаха Хитад Арад Уласай Үбэр Монголой Өөртөө Засаха Орондо Монгол хэлые тэмдэглэхэдэ албан ёһоор хэрэглэдэг бол Монгол Уласта Монгол хэлые тэмдэглэхэ хоёрдогшо бэшэг болгон хэрэглэжэ, түрын албан хэрэгтэ зарим байдалаар хэрэглэжэ байна. Ниитэ 26 үзэгтэй болоод энэһээ гадаад үгые тэмдэглэхэ 9 үзэгтэй.