Перейти к содержанию

Национализм

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Национализм, үндэһэрхэг үзэл (ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠷᠬᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯ) хадаа өөрын үндэһэтэниие үлүү үмөөрдэг үзэл,[1] бэшэ үндэһэтэниие дарлаха, үндэһэтэнэй дундахи эб найрамдал эбдэхэ үзэл бодол,[2] национализмын зорилго хадаа — үндэһэтэнэйнгөө ажаһуудаг нютагые хамаржа эзэлээд, тэрэнэй ашаг хонжоо хамгаалха үндэһэтэнэй улас байгуулха зорилго болоно.

  1. Очиров М.-Ж. (2005). Краткий русско-бурятский словарь современных понятий и терминов (ород хэлээр). Улаан-Үдэ: Республиканская типография, 42. 
  2. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 80.