Перейти к содержанию

Полиэтиленэй пакет

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Богын пакетууд

Полиэтиленэй пакет — юумэнүүдые хадагалжа абаашахын тула хэрэглэдэг полиэтиленээр бүтээгдэһэн тулам, уута юм.

Энгын пакет түрүүшынхиеэ 1957 ондо АНУ-да хилээмэн, овощ, жэмэсүүд гэхэ мэтые боохын тула бүтээгдэһэн түүхэтэй. 1966 ондо гүрэндэнь бариһан талхан бүтээгдэхүүнэй 30 % иимэ пакетдэ боогдоһон байгаа. 1973 ондо Баруун Европодо пакедүүдэй үйлэдбэрилгын хэмжээ 11,5 сая нэгэжэ хүрэбэ. Барюултай пакедүүд («майка») 1982 ондо бии болобо. 2002 ондо дэлхэй даяар 4-5 триллион пакедүүдые үйлэдбэрилэнхэй.

Полиэтиленэй пакедэй зарим түхэлнүүдые илгаржа болохо:

  • Тунгалаг боохо пакет
  • Майка пакет
  • Нүхэн барюултай болон зангилаа барюултай пакет
  • Хогой пакет, ходо барюулугүй

Экологиин асуудалнууд

[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Хаяһан полиэтилен пакедүүд байгаали соо зуун жэлэй хугасаагай үлүү задарнагүй. Иимэ ушарһаа, пакедүүд байгаалида байнгын хохидолые ушаруулна. Жэл бүри дэлхэйдэ дүрбэн триллион пакедүүдые хэрэглэнэ. Зарим нэгэ уласта наймаан полиэтиленэй пакедүүдэй хэрэглээ хизаарлагдаһан гү, али хоригдоһон байна.