Перейти к содержанию

Терроризм

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
2001 оной 9 һарын 11-да Булаан абтаһан «Юнайтед Эйрлайнс» 175 ниидэлгэ Дэлхэйн наймаанай түбэй Урда самхагые мүрдэнэ

Терроризм (латаар terror — «аймшаг») гээшэ хубисхалта болон экстремис агуулгатай хүсэрхэйлэлэй (илангаяа хүн зониие алаха, хулгайлха, барисаалха г.м.) гэмтэ хэрэг мүн. Хуули буса бүлэглэлэй бэлэдхэн ябуулжа бай террорис үйлэдэлынь засаглалай ноёрхолой абаргүй байдалые харуулха гү, али засаглалай байгуулгаһаа һүрэг үйлэдэл ябуулхые үрхидхэн тухирхада оршоно. Эдын али али эрхэ барижа бай улас түрын засаглалай байгуулгын талаар олон ниитэдэ һүрэг һанал сэдьхэгдэл бүридүүлхэ зорилго агуулжа байдаг.

Юрэнхыдөө хэлэбэл, гүрэн түрын бодолгын, шажан, үзэл һурталай зорилгынгоо түлөө, тэрэнэй дотор ниигэмые гү, али тэрэнэй тодорхой хэһэгые айдаста абтуулхаар хархис хүсэрхэйлэл хэрэглэхые терроризм гэнэ.