Удаа дараалһан хүсэнэгтэ

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Мүнөөнэй бүгэдэ ниитын сахидаг ойлгомжо тааруугаар, Юртэмсын наһан 13,5 тэрбум жэл доошоогүй сэгнэгдэдэг байна, Газар дэлхэйн наһан – 4,5 тэрбум тухай жэл. Он жэл тоололго хадаа олонхи оронуудта Христос эринэй (“манай эрин”) үндэһэн дээрэ он жэл тоололго мүн (Иисус Христосай тухайлһан түрэлгэ үеһөө эхилээд). Бэшэһэн эшэ үндэһэнэй мэдээгээр үлэмжэ лабтай (жэл хүрэтэр нарин) МЭҮ 900 жэл хүрэтэр һара онуудые тодорхойлхо болохо, хэдэн арбан жэл хүрэтэр нарин – МЭҮ 3 мянган жэл хүрэтэр. Үлэмжэ эртэ урдын болоһон ушар (саада тээ 50 мянган жэл хүрэтэр) юрэ нүүрһэнтүрэгшын радио эдэбхи изотоп шэнжэлгэ үндэһэн дээр ябадалын он саг ологдодог байна, анха түрүүшын үедэхи – ондоо бодос зүй онол аргаар. Нүүрһэнтүрэгшын радио эдэбхи изотоп шэнжэлгэ хэрэглэхэдээ, урда тээ ХХХ жэл гэһэн томьёо хэрэглэгдэдэг (тиихэдээ манай эринэй 1950 он хадаа эхилхэ сэг болоно), тиигэбэшье һара он зүб тодолхоёо нарин хэмжүүр хүсэнэгтэ хэрэглэхэ хэрэгтэй.

Хүн бии бололго урда тээхи саг[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Палеолитын он жэл тоололго[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Он жэл тоололго[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Мянган жэл Зуун жэл (манай эринэй үмэнэхи)
МЭҮ 4 мянган: XL XXXIX XXXVIII XXXVII XXXVI XXXV XXXIV XXXIII XXXII XXXI
МЭҮ 3 мянган: XXX XXIX XXVIII XXVII XXVI XXV XXIV XXIII XXII XXI
МЭҮ 2 мянган: XX XIX XVIII XVII XVI XV XIV XIII XII XI
МЭҮ 1 мянган: X IX VIII VII VI V IV III II I
Мянган жэл Зуун жэл (манай эринэй)
МЭ 1 мянган: I II III IV V VI VII VIII IX X
МЭ 2 мянган: XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
МЭ 3 мянган: XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX