Хэрэглэгшые хэлэлсэхэ:UncleMartin

Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи — Википеэдиһээ
Перейти к навигации Перейти к поиску

Мартын Нагаса. Нагац ах.Хүндэтэ Мартын нагаса, һайн байна гүт?

Харабал, та халха-, буряад монголдо нэбтэржэ, хальмаг ойродыешье гадарладаг хүн байнат. Буряад-монголойнгоо зарим газар уһанай нэрын талаар хөөрэлдэбэл һайн байгаа гэжэ һананаб. Жэшээлбэл, Эбилгэ гэжэ хэнһээ дуулаһан байна гээшэбта? Би хоёр жэлэй урда Буряад-монголойнгоо газарай зураг бэлдэхэхэ ажал хэлсэһэн хүм. Минии тусхайлан харюусаһан зүйл хадаа хото, тосхон һууринай нэрэ болоно. Тиихэдээ нилээн олон наһатайшуултай хөөрэлдэжэ, энэ тэрэ һонин һонин юумэ мэдэжэ абаһан байнаб. Жэшээлбэл, Баунт бэшэ, харин Бабанта гэдэг юм гэжэ Яруунынхид хэлэжэ үгөө бэлэй. Жэшэ нэгэ тодолхо зүйл гэбэл, аймаг можын нэрые харьяалахын тиин илгалаар илгаллахань ород хэлэнэй нүлөө мүн гэжэ нэгэ хүн "Буряад үнэн"-дэ бэшэгшэ һэн. Тэрэнь тон зүб гээшэ. Та энэниие баһа ойлгожо байна хэбэртэйт. Гансахүү энэ заршамаа туушатай хэрэглэжэ, Бабантын бэшэ, Бабанта аймаг болгобол зүйтэй гэжэ һананаб.

Үүнэй түлөө хүндэдхэһэн Цэбээн

Хүндэтэ Цэбээн-ахай!
1. Харатайл би түрэл буряад хэлэншье, халха-, ойрод-монгол хэлэншье муу мэдэнэб. Би оройдоо монгол Уикипеэдидэ бии үгүүлэлые буряадшалбаб, нүгөө Уикипеэди, тайлбари номһоо нэмээгээб.

Заһабаритнай һайн даа! Википеэди сүлөөтэй нэбтэрхэй толи юм, тиимэ ушарһаа алдуумни мэдэхэ хүн заһаха гэжэ найданаб.

Харин үгэнүүдтэ сохилтотой аялганууд буряад хэлэн дээрэ удаан аялгаар найруулнаб (Буряадта лата үзэгөөр бэшэхэ сагта иимэ бэшэбэ, тиимэ бэшээл?).

Харин үгэнүүдэй орондо буряад-монгол үгэнүүд хэрэглэхэ ханамжалнаб. Ойлгогдохогүй үгэнүүдтэ хаалтада бага үзэгөөр тайлбари нэмээнэб.

2. Эбилгэ, Тохой, Шэбэрхүү нэрэ тухай би танай шуулганда (buryadxelen.org) бэшэбэ һэмди.
3. Аймаг, можын нэрые (халха-монгол заршамаар) нэрын тиин илгалда заһаруулааб даа.

«Буряад үнэнэй» энэ үгүүлэл юүн гэжэ нэрэтэйб? Зохёогшонь хэн бэ?

Таниие хүндэлһэн, Маартын нагаса. Мартын Нагаса 17:08, 20 June 2007 (UTC)


Хүндэтэ Маартын нагаса! Буряадхэлэн.орг-до бэшэһэн харюуетнай оложо уншааб! Эбилгэ гэжэ нээрээшье дуулаагүй байһан байналби. Һонин һонин мэдээ дуулгаһандатнай баярлааб. Минии дурдаһан үгүүлэлые сохом хэнэй хэзээ бэшэһыень һананагүйб. Дунда һургуулиин хүүгэд ябаалби даа. Үбһэнэй үедэ уншаа һэм гэжэ һанахаһаа бэшэ ондоо юумэн үгы. Харин тиихэ үедэ "Буряад үнэн"-дэ хэблэһэн гоё гоё үгүүлэл материалые хайшалжа абагша бэлэйб. Тэрээн соогоо бэдэрээ һаа, оложо магадгүйб. Гансал бэдэржэ байха сүлөөм үгы ((. Нэгэ забһар оложо бэдэрхэ хүм бэшэ аалби.

Хүндэдхэһэн Цэбээн Tsebeen 10:42, 24 June 2007 (UTC)

Buryat names in English Wikipedia[үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

UncleMartin, I recently tried to add the Khalkh Mongolian name for Irkutsk (Эрхүү) at the English-language Wikipedia article on that city [1]. This was questioned by a Russian-American editor, who felt that the Mongolian name was irrelevant for a Russian city, although the Buryat name might be acceptable. I can understand that the Khalkh Mongolian name may be unsuitable for a Russian city, so I deleted the name.

However, in looking around, I noticed a strange phenomenon: Buryat names are largely absent from articles about Buryatia! For example, very few of the rivers in Buryatia (see [2]) are given Buryat-Mongolian names. The main exceptions are the Selenge (which also flows through Mongolia) and the Irkut (where I added the Khalkh name). Otherwise, all names are in Russian.

It seems unfair to me that the Buryat Republic and other Buryat areas should use only Russian and not Buryat. I wonder if the contributors to Buryat-Mongol Wikipedia would be interested in adding Buryat Mongol names at some of those articles? Unfortunately I am only learning Khalkh Mongolian and know no Buryat, so I am unable to do that myself.

Bathrobe at English Wikipedia [3] 9 February 2008

  • Same in Russian WP btw.--Yaroslav Blanter 17:07, 9 February 2008 (UTC)
    • It's a greiche zach. I'll be glad to help you.

Buryat name of Selenga is Сэлэнгэ too.

Сайн байна, нухэр![үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Сайн байна, Мартын Нагаса! Если Вы еще активны, то хотелось бы с Вами сотрудничать. По-возможности жду ответа. --Korol Bumi 01:40, 11 September 2010 (UTC)

Я активен. Маартын Нагаса 06:16, 17 March 2011 (UTC)

Аргентина[үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Приветствую! Просьба, можете написать статью по теме выше в бурят-вики? Лукас Фокс (talk) 17:56, 6 October 2012 (UTC)

Она есть. Аргентин.--Gubin (talk) 18:18, 6 October 2012 (UTC)
Одно предложение? Вот и прошу написать хотя до размеров приличного стаба. Лукас Фокс (talk) 12:04, 7 October 2012 (UTC)

Request[үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Привет! Можете ли вы перевести 2 статьи (Деми Ловато, Селена Гомес) в бурятских? --Ose Buryatkov (talk) 05:03, 2 April 2012 (UTC)

Они переведены.--Gubin (talk) 18:19, 6 October 2012 (UTC)