Перейти к содержанию

Хүүргэ

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Урда Францидахи Пон-дю-Гар Римэй акведук хүүргын хэһэг
Сан-Франциско—Окленд хүүргэ

Хүүргэ (ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ) — гол мүрэн, һубаг, зам[1], хада сохёо, хабсал, хүнды зэргын нүгөө таладань хүрэхэ боломжые олгодог хэмэл байгууламжа юм. Туулан ошохо газарай зай, хэмжээ гэхэ мэтэ шаардалганууд зорюулан хэгдэһэн янза бүриин хэлбэри, хэмжээ, загбар, зохёон байгуулалтатай олон янзын хүүргэ байдаг.[2].

Эндэ хүүргын эгээн түгээмэл загбарнууд болохо нуман хүүргэ, хураагдадаг хүүргэ, шулуун хүүргэ, хүндэлэбшэ тулгуурида хүүргэ болон бэхэлгэтэ хүүргэ ороно. Ямар онсолигтой газар баригдахаһаа шалтагаалжа эдэ загбарһаа һунгалтаяа хэдэг. Жэшээнь нуман хүүргэ түб хэһэгһээ эхилһэн ута хүндэл байдаггүй ушарһаа уһан дээрэ барихада тохиромжотой байдаг. (Хүндэл модониинь заабал уһан дээрэ баригдаха албагүй ба заби доогуурынь хилбарихан гараха боломжотой байдаг.) Хураагдадаг хүүргэнь хол зайтай газар барихада үлүү тохиромжотой. Зарим хүүргын шон болон хүндэлынь арга һайтай, хүсэтэй байдаг бол бусадынь түмэр бэхэлгэ, утаһан болобол холбооһон дээрэ һуурилан гурбалжан хэлбэритэй бүтэсэ болон холбогдожр шэгнүүр хубаарилха зорюулалтатай болон баригдаһан байдаг.

Хүүргэ барихада абажа үзэхэ ёһотой эгээл шухала зүйлынь тухайн хүүргэ хэдэн тон шэгнүүр дааха арга боломжотой баригдаха ёһотойе тодорхойлжо мүн һалхин, саһан, бороо зэргые тэсэбэрилхэдэ зорюулагдаһан загбарые гаргаха юм.

Зурагай сан[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Уран зураг[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Филатели[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Зүүлтэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

  1. Путепровод. БСЭ. the original on 2013-12-22 үдэрһөө архивлагдаһан. 2012-05-31 үдэртэ хандаһан.
  2. Виадук. the original on 2011-08-29 үдэрһөө архивлагдаһан. 2012-05-31 үдэртэ хандаһан.

Ном зохёол[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

  • Надёжин Б. М. Мосты и путепроводы в городах. — М., 1964
  • Надёжин Б. М. Архитектура мостов. М.: Стройиздат, 1989. ISBN 5-274-00596-9. 96 с.
  • Гибшман Е. Е. Проектирование деревянных мостов. — М., 1965
  • Гибшман Е. Е. Проектирование металлических мостов. — М., 1969
  • Евграфов Г. К. Богданов Н. Н. Проектирование мостов. — М., 1966
  • Ефимов П. П. Архитектура мостов. — М.: Изд-во ФГУП «Информавтодор», 2003
  • Ильясевич С. А. Металлические коробчатые мосты. — М., 1970
  • Назаренко Б. П. Железобетонные мосты, 2 изд. — М., 1970.

Холбооһон[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]