Бороо

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Грецидэхи бороо.

Бороо (ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ) гээшэ агаарай шииг нойтоной ууршан үүлэнһөө унаһан уһан дуһалнууд; шиигэй нэгэ түрэл болоод агаар мандалдахи уһанай уурал конденсацилгдан, газарай гадаргуу руу бууха үзэгдэл юм. Борооной бүхы дуһалнууд газарай гадаргууда хүрэдэггүй болон заримынь унаха ябасадаа ууршан уһанай уурал болон хубирха ба халуун, хуурай сүлдэ борооной бүхы дуһалнууд газарта хүрэлгүй ууршахашье бии.

Шэнжэ шанар[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Аадар бороо, Австрали
Борооной дуһалнууд, Энэдхэг, Колката хото

Борооной жаахан дуһалнууд бүмбэлиг хэлбэритэй байха ба дуһалай хэмжээ томроходо уг дуһалай (бүмбэлигэй) доодо талань хабтагай, дээдэ талань бүмбэгэр хэлбэритэй, бүри томо хэмжээнэй дуһалнууд шүхэр хэлбэритэй болоно[1]. Борооной дуһалай хэлбэриие Филипп Ленард 1898 ондо шудалжа, 2 мм-һээ бага хэмжээтэй дуһалнууд бүмбэлиг, 5 мм диаметр оршомынь хөөһэн бообо хэлбэритэй, 5 мм-һээ дээшэ хэмжээтэйнь тогтоборигүй болодогые тогтооһон байна. Борооной дуһалнууд дундажаар 1 - 2 мм хэмжээтэй байна. Дэлхэй дээрэ эгээн томо борооной дуһал 2004 ондо Бразил ба Маршаллай арал дээрэ ороһон борооной үедэ тэмдэглэгдэһэн ба дуһалай хэмжээ 10 мм-һээ дабаһан байна.

Борооной дуһалнуудай унаха хурдан дуһалай хэмжээһээ хамаарха ба далайн нюруутай тэнсүү үндэртэ, һалхигүй тохёолдолдо 0.5 мм диаметртэй дуһал 2 м/сек хурдатайгаар, харин 5 мм хэмжээтэй дуһал 9 м/сек хурдатайгаар унана[2].

Ехэнхи тохёолдолдо борооной уһанай pH 6 оршом байна. Энэнь агаардахи нүүрһэнтүрэгшын дабхар эһэл pH-эй хэмжээе бууруулна. pH-эй хэмжээ 5.6-һаа бага тохёолдолдр хүшэллиг бороо гэжэ нэрлэнэ.

Зүүлтэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Мүн үзэхэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Холбооһон[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]