Хими

Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи — Википеэдиһээ
Шууд ошохо: тамаралга, хайха
Хими эдэй бүридэл, найралга ба харилса үйлэшэлэл шудалдаг.
Хими бүхы бодосой бусад бодос болон энергиин хабаадалгые шудалдаг.

Хими (эртын-египедэй хэлэн: χημία кеме, «хальһан») гү, али хубилхын ухаан (ᠬᠤᠪᠢᠯᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ) — ямаршье юумэнэй найралга, бүридэл, тэдэнэй харилса үйлэшэлэл, химиин урбалай үрэ дүндэ нэгэһээ нүгөө рүү хубирха шэлэжэлтэ, хубилалга, тэдэниие дагажа гараха энерги, энтропиин хубилалгые атомһаа макромолекулын түбшэндэ (нюрууда) шудалдаг шэнжэлхэ эрдэм ухаан юм.

Химинь бусад түрэлэй байгаалиин шэнжэлхэ ухаануудтай, жэшээлбэл, физикэ, одон орон, биологи, материал шудалал, болон геологитой нягта холбогдоно.

Шэнжэлхэ Ухаан
Хүмүүнлигэй | Ниигэмэй | Байгаалиин | Техникгэй | Хэрэглээнэй

Тооной ухаан | Бодос зүй | Хими | Газар зүй | Одон орон шудалал | Биологи | Түүхэ | Хэлэн шудалал | Филологи | Гүн ухаан | Сэдьхэл шудалал | Ниигэм шудалал | Антропологи | Эдэй засаг | Информатика