Перейти к содержанию

Японууд

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Японууд
Япон хубсаһатай басагад.
Ниитэ хүн зон
130 сая
Түблэрһэн газар орон
 Япон127 cая
 Бразил1,5 сая
 Америкын Нэгэдэһэн Улас1,2 сая
 БНХАУ127 мянган
Хэлэн аялгуу
Шажан
Диилэнхи буддын ба cинто шажантад

Японууд (японоор 日本人 (にほんじん)), Япон Уласай хүн зоной олонхи (98 % үлүү)[1], японоор хэлэлсэдэг арад түмэн, 130 сая хүнтэй үндэһэтэн. Японой гадаада АНУ-да, гол түлэб Һавай можо уласта; Бразил ба ондоо Латин Америкын оронуудта; Канадада ажаһуудаг. Диилэнхи хуби Ехэ Хүлгэнэй номой буддын шажантад, олон һургаалда хубаагдана. Юрэнхыдөө нэгэн зэргэ синто номтой. «Шэнэ» синкретик шажанууд багаар түгээмэл, энэһээ үшөө багаар христосой шажан дэлгэрһэн. Мүнөөгэй японууд ехэнхи хуби зүбхэн нэрээр шажантайшье һаа, үнэндөө хахад үлүү шажангүй.

Дунда зуунһаа ерэһэн нютагуудай илганууд мүнөө тэшэдхэжэ үгы болоно. Гансал Люучюу ольтирогой хүн зон (люучюу яһатан) угсаатанай онсолигые хадагалжа байна. Зэд үеын соёлто Яёй угсаатан Солонгосһоо айну ба малай-полинези яһатадай һуурижаһан Япон ольтирогто нүүжэ ерэһэн дүндэ японууд манай эринэй үмэнэ 1 мянган жэлэй дунда үедэ обогой бүлэгөөр бии болобо. Шэнээр ерэһэн зон уугуул зонтой холихо ябасада уридын хэлэн диилээшье һаа, малай-полинезиин субстратай нүлөө агуулна. IV зуун болотор түрүүшын бүхэяпон улас (Ямато) бии боложо, түби газарай эртын соёлой (Хитад, Солонгос, Энэдхэг) нүлөө абтаһан арад түмэн болобо. Саашада, аласлагдаһан байдал ушар япон үндэһэтэн бусад Азиһаа тусхай Европын феодализмдэ дүтэ замаар хүгжэбэ. XIX зуунда буржуа харилсаа үүсхэбэ. 1867-68 оной Мэйдзи буржуа хубисхалай дараа японууд буржуа үндэһэтэн болобо.

  1. CIA World Factbook Retrieved on 11 June 2012.