2022 оной Үбэлэй Олимпиин наадан

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
XXIV Олимпиин Үбэлэй Наадан
Beijing 2022 Olympic official emblem

2022 оной Үбэлэй Олимпиин Һүлдэ
Хото Бээжэн, Хитад
Уряа Сугтаа Хамтын Ерээдүйн Түлөө
(Хитад: 一起向未来; Yīqǐ xiàng wèilái)[1]
Уласууд 91
Тамиршад 2,875
Арга
хэмжээнүүд
7 спортдохи 109 (15 дисциплинэ)
Нээлтэ 2 һарын 4
Хаалта 2 һарын 20
Нээһэн хүн
Галые аһааһан хүн
Сэнгэлдэхэ хүрээлэн Бээжэнэй Үндэһэнэй Стадион
Үбэлэй
Зунай

2022 оной Үбэлэй Олимп (Хитад: 2022年冬季奥林匹克运动会; пиньинь: Èr Líng Èr'èr Nián Dōngjì Àolínpǐkè Yùndònghuì), албан ёһоор XXIV Олимпиин Үбэлэй Наадан (Хитад: 第二十四届冬季奥林匹克运动会; пиньинь: Dì Èrshísì Jiè Dōngjì Àolínpǐkè Yùndònghuì) ба хилбараар Бээжэн 2022 (Хитад: 北京2022; пиньинь: Běijīng Èr Líng Èr'èr), болбол Хитадай Бээжэн хотодо ябагдажа буй уласхоорондын үбэлэй спорт хэмжээн ба Яньцин, Чунлидэ зарим хэмжээн байгуулагдаха юм.[2] Наадан 2 һарын 4-дэ албан ёһоор нээлтээ хиижэ, уридшалһан хэмжээнүүд нь 2 һарын 2-до эхилһэн.[3]

2015 оной 7 һарада Куала-Лумпурда болоһон УОХ-ой 128 дахи Сессиин үеэр Бээжэн зохёон байгуулагша хотоор һунгагдаһан. 2022 оной Үбэлэй Олимп нь БНХАУ-да байгуулагдаха анханай Үбэлэй Олимп, БНХАУ-да ниитэ байгуулагдаһан хоёрдохи Олимп, ба Зүүн Азиин гурбан Олимпиин һүүлшын (Урда Солонгосой Пхёнчхан дахи 2018 оной Үбэлэй Олимп ба Японой Токио дахи 2020 оной Зунай Олимпиин дараа) юм. Бээжэн хото Зунай ба Үбэлэй Олимпиин нааданые хоюулангын зохёон байгуулһан анханай хото юм: 2008 оной Зунай Олимпиин нааданда зорюулан бариһан одоо байгаа дүрбэн бүтүү байгууламжые ашаглаха ба Бээжэнэй Үндэһэнэй Стадиондо нээлтэ, хаалтын ёһололые дахин зохёон байгуулха болоно. Бээжэн нь Үбэлэй Олимпиин нааданые зохёон байгуулха хамагай томо хото юм.

2022 оной Наадан нь Хитад дахи хүнэй эрхын эбдэлгэ, тэрэ тоодо Уйгурай геноцидтэй холбоотой янза бүриин болгоомжолго ба арсалдаан дагуулжа байгаа ба энэнь нааданые бойкотировалхые уряалхада хүргэһэн юм.[4][5] Зургаан һарын үмэнэ Токёодо болоһон Зунай Олимпиин нааданай нэгэн адли COVID-19 тахалай уламһаа Нааданда олониитын оролгые хизаарлаха зэргэ элүүр мэндэ, аюулгүй байдалай протоколууд нэбтэрүүлхэдэ хүргэһэн.

Тендерэй ябаса[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Тендерэй календариие УОХ (Уласхоорондын Олимпиин Хороо) 2012 оной 10 һарада зарлаһан ба захилга абаха эсэсэй хугасаагые 2013 оной 11 һарын 14-эй үдэр хүрэтэр тогтооһон. УОХ-ой Гүйсэдхэхэ Зүблэл 2014 оной 7 һарын 7-ой үдэр захилга гаргаһан бүхы хотын захилгануудые хаража үзэжэ Осло (Норвеги), Алматы (Казахстан), Бээжэн (Хитад) гэһэн гурбан хотые эсэсэй кандидатаар һунгаһан.[6]

Олимпиин хэдэ хэдэн хороо Нааданые зохёон байгуулахада гаргаша үндэр гү, али нютагай дэмжэлгэ, финансировани дутамаг гэһэн шалтагаанаар тендерэй ябасада захилгаа бусааһан.[7] Элитэ лидерээр тоосогдожо байһан, Осло хотодо нааданые зохёон байгуулхые һанал болгожо байһан Норвегиин Олимп ба Паралимпиин Хороо ба Спортын Холбоонһоо Олимпиин финансировани олгохо тухай Норвегиин парламентда гаргаһан захилгые зүбшөөхэгүй тула хабаадалгаһаа гараһан. Сочидо болоһон 2014 оной Үбэлэй Олимпиин нааданай үлүү гаргаша, илангаяа УОХ-һоо хүндэшэ байхатай холбоотой хэдэ хэдэн эрилтые элишэлһэнтэй холбоотойгоор Олимпиин хүдэлөөнэй финанировани абаха захилгые олониитын реакци маша негативна байһан. Энэ эрилтүүдтэ УОХ-ой гэшүүдтэ зорюулһан "ехэ гоё хандалгын дивагай эрилтэтэй түһэтэй", жэшээнь зүбхэн УОХ-ой гэшүүд ашаглаха боломжотой бүхы харгыдахи тусхай полоса ба Хаанай Ордондо хаанай гэр бүлынхэн түлэһэн унданаар хииһэн коктейлэй абалга зэргэ багтаба. УОХ мүн УОХ-ой гансал спонсорууд ашаглахын тулада "Осло даяар рекламна бүхы талмайда хиналтые" эриһэн ба энэнь Норвегидэ боломжогүй юм, ушариинь Норвегинь либерал арадшалал ба "Осло даяар рекламна бүхы талмайгые" эзэлдэггүй гү, али хинадаггүй ба гадаадын хубиин байгуулгада хото ба түүнэй доторхи хубиин зөөриие ашаглаха тусхай эрхые үгэхэ эрхэгүй байдаг.[8] Хэдэ хэдэн тайлбарилагшад иимэ эрилгые удхагүй болохые зааба; Slate УОХ-ые "луйбаршан, уг узуурай аристократуудай ударидадаг зохидгүй байгуулга" гэжэ тодорхойлһон.[9][10][11][12]

2015 оной 7 һарын 31-дэ Малайзиин Куала-Лумпур хотодо болоһон 128-р УОХ-ой Сессиэр Алматы хотые дүрбэн һаналай илгаагаар илажа, Бээжэн 2022 оной Үбэлэй Олимпиие зохёон байгуулха хотоор һунгагдаһан.

2022 оной Үбэлэй Олимпиин тендерэй дүн
Хото Улас Һаналнууд
Бээжэн  Хитад 44
Алматы  Казахстан 40

Хүгжөөлгэ ба бэлэдхэлгэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Объектууд[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Бээжэн 2022 гурбан кластерэй байрлалга
Бээжэнэй Үндэһэнэй Стадион
Үндэһэнэй Уһан Спортын Түб
Үндэһэнэй Конькигаар Гүйлгэнэй Жомбогор Юумэн
Шоген Биг-эйр Талмай

2021 оной 2 һарада Бээжэн эдэгээр спортын 26 талмайнууд нь (тренировкынгые оруулалсаад) бүхыдөө һэргээгдэхэ энергиэр ажаллана гэжэ мэдэгдэһэн.[13]

Бээжэнэй Бүһэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

2008 оной Зунай Олимпиин нааданиие зохёон байгуулха гол газаруудай нэгэ байһан Олимпиин Парк, Ниислэлэй Бүтүү Стадион, Бээжэнэй Укесон Спортын Түбдэ мүльһэнэй табан түрэл болоно. Big Air сноубординг ба фристайл мүрысөөн нь Шицзиншань дүүргын хуушан ажаүйлэдбэриин бүһэдэ, Баруун гүбөө дүүргэдэ болоно.[14] 2009 оной эсэсһээ хойшо Олимпиин Парк дахи Бээжэнэй Олимпиин Тосхоной апартаментуудые хүнэй байдаг бүһэ болгон хубилгаһан. Тиимэһээ Үбэлэй Олимпиин нааданда зорюулжа дахин бага хэмжээнэй Олимпиин Тосхон бариха зайлашагүй болоһон. Эдэгээр шэнэ байшангууд нь Үндэһэнэй Олимпиин Спорт Түбэй хажуудахи Олимпиин Паркын урда хэсэгтэ байрладаг.[15]

Яньцин[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Яньцин дүүргэ нь Бээжэнэй холын хойто хэсэгтэ байрладаг хото шадарай дүүргэ юм. Бээжэн хотын түбһээ баруун-хойто зүгтэ, 90 км-ын зайда, 17.5 км-ын зайда оршохо Яньцин дүүргын Чжаншаньин хотын Баруун Дачжуангке тосхоной[16] Сяохайтуо уулын бүһэдэ шаргын спорт, скелетон, бобслей ба хада уулада санаар ябаха спортын тэмсээн болохо ба энэ нютагта байгаалиин саһан хомор байдаг тула хэмэл саһан ашаглагдажа байна.[17][18]

Чжанцзякоу бүһэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Бусад бүхы санын тэмсээнүүд Хэбэй можын Чжанцзякоу хотын Чунли Дүүргын Тайцзычэн бүһэдэ болоно. Энэнь Бээжэн хотын түбһээ 220 км, Сяохайтуо уулын бүһэһээ 130 км зайда оршодог. Санын курорт 2015–16 оной саһанай сезондо туризмһаа 1.54 тэрбум юань (237.77 сая доллар) олоһон нь үмэнэхи сезонһоо 31.6%-иар ургаһан байна. 2016 ондо, Олимпиин эрхээ абаһанай дараахи саһанай сезондо, Чунли 2.185 сая турист абаһан нь үмэнэхи сезонһоо 30%-иар ургаһан үзүүлэлгэ юм. Саһанай сезон арбан нэгэдүгээр һараһаа хойшо табан һара үргэлжэлһэн ба энэ хугасаанда Чунли хотодо Алас Дурнын Кубок, Уласхоорондын Хүүгэдэй Санын Наадан зэргэ гушан зургаан тэмсээн, хэмжээн зохёон байгуулба. Мүн ниитэ 23 санын лагерь байгуулагдажа, 3,800 залуушууд хабаадаба. Бүхы объектуудай барилгын ажал 2016 оной 11 һарада эхилһэн ба 2020 оной эсэсдэ дуусажа, хотодо туршалгын хэмжээн зохёон байгуулагдаха боломжотой болобо.[19]

 • Snow Ruyiтрамплинһаа харайлга, санын биатлон (трамплинһаа харайлга) 6,000
 • Үндэһэнэй Биатлоной Түб – биатлон 6,024
 • Гентинг Сноу Парк
  • Парк A – Сана ба сноуборд-кросс 1,774
  • Парк B – Хафпайп ба Слоупстайл (фристайл ба сноуборд) 2,550
  • Парк C – Агаарай шар ба Могулууд 1,597
 • Үндэһэнэй Санын Түб – Санын биатлон (санын тэмсээн), санын тэмсээн 6,023
 • Чжанцзякоу Олимпиин Тосхон
 • Чжанцзякоу Медалиин Плаза

Наадан[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Календарь[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Бүхы саг ба һара үдэр Бээжэнэй Сагаар (UTC+8) заагдаһан

Тэмсээн нээлтын ёһололһоо хоёр хоногой үмэнэ эхилжэ, 2022 оной 2 һарын 20-до дууһана.[20]

НЁ Нээлтын ёһолол Арга хэмжээнэй мүрысөөн 1 Алтан медалиин арга хэмжээ ҮГ Үзэсхэлэнгэй Гала ХЁ Хаалтын ёһолол
2022 оной 2 һара 2
Һаг
3
Пүр
4
Баа
5
Бям
6
Ням
7
Даб
8
Мяг
9
Һаг
10
Пүр
11
Баа
12
Бям
13
Ням
14
Даб
15
Мяг
16
Һаг
17
Пүр
18
Баа
19
Бям
20
Ням
Арга хэмжээнүүд
Ёһололнууд НЁ ХЁ N/A
Хада уулада санаар ябаха спорт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Биатлон 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11
Бобслей 1 1 1 1 4
Санын тэмсээн 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12
Кёрлинг 1 1 1 3
Хээ угалзатай тэшүүр 1 1 1 1 1 EG 5
Фристайл 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 13
Мүльһэнэй хоккей 1 1 2
Шаргын спорт 1 1 1 1 4
Санын биатлон 1 1 1 3
Шорт-трек 1 2 1 1 2 2 9
Скелетон 1 1 2
Трамплинһаа харайлга 1 1 1 1 1 5
Сноубординг 1 1 2 1 2 1 1 2 11
Тэшүүртэй тэмсээн 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 14
Үдэр бүриин медалиин арга хэмжээнүүд 0 0 0 6 7 8 10 6 8 7 6 7 5 9 7 6 4 9 4 109
Ниитэ дүн 0 0 0 6 13 21 31 37 45 52 58 65 70 79 86 92 96 105 109
2022 оной 2 һара 2
Һаг
3
Пүр
4
Баа
5
Бям
6
Ням
7
Даб
8
Мяг
9
Һаг
10
Пүр
11
Баа
12
Бям
13
Ням
14
Даб
15
Мяг
16
Һаг
17
Пүр
18
Баа
19
Бям
20
Ням
Ниитэ арга хэмжээнүүд


Мүн үзэхэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Зүүлтэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

 1. 在奥林匹克旗帜下"一起向未来"——北京2022年冬奥会和冬残奥会主题口号解读 (17 September 2021). the original on 17 September 2021 үдэрһөө архивлагдаһан. 4 February 2022 үдэртэ хандаһан.
 2. "Beijing to host 2022 Winter Olympics and Paralympics", BBC Sport, 31 July 2015 
 3. Parker, Kolten (2022-01-27). Beijing Winter Olympics 2022: Live medal count, schedule, how to watch (en).
 4. Reyes, Yacob. "Beijing Olympics: These countries have announced diplomatic boycotts", Axios (website), 8 December 2021 
 5. Allen-Ebrahimian, Bethany. "The IOC stays silent on human rights in China", Axios, 1 February 2022 
 6. Wilson, Stephen. "Almaty, Beijing, Oslo make list for 2022 Olympics", Associated Press, 7 July 2014 
 7. Abend, Lisa. "Why Nobody Wants to Host the 2022 Winter Olympics", Time, 3 October 2014 
 8. "IOC hits out as Norway withdraws Winter Olympic bid", The Financial Times 
 9. "Winter Olympics: What now for 2022 after Norway pulls out?", BBC Sport, 2 October 2014 (en-GB) 
 10. Mathis-Lilley, Ben. "The IOC Demands That Helped Push Norway Out of Winter Olympic Bidding Are Hilarious", Slate, 2 October 2014 (en-US) 
 11. "IOC reportedly made some ridiculous demands to help push Oslo out of 2022 Winter Olympics bidding", National Post, 2 October 2014 (en-US) 
 12. IOC krever gratis sprit på stadion og cocktail-fest med Kongen.
 13. Beijing intends to run the Olympic games next year on purely green energy (28 February 2021). the original on 23 July 2021 үдэрһөө архивлагдаһан. 5 February 2022 үдэртэ хандаһан.
 14. Morgan, Liam (12 June 2017). Beijing 2022 Coordination Commission chair praises plans for snowboard big air after venue visit. Inside the Games.
 15. 北京冬奥村不出售 赛后成人才公租房. Beijing2022.cn. the original on 31 October 2019 үдэрһөө архивлагдаһан. 5 February 2022 үдэртэ хандаһан.
 16. Originally simply Zhuangke. It is said that the village Dazhuangke has been officially renamed Xidazhuangke/West Dazhuangke to avoid confusion with the other Загбар:Ill, also in Yanqing District. Zhuangke (庄窠) approximately means peasant dwellings/households in certain dialects of Jin Chinese; Zhuangke (庄科) is a Mandarin corruption of Jin Chinese Zhuangke (庄窠).
 17. Phillips, Tom. "Beijing promises to overcome lack of snow for 2022 Winter Olympics", 31 July 2015 
 18. Mills, Chris (1 August 2015). Here's the 2022 Winter Olympics Venue, In The Middle of Winter.
 19. gaiazhang. Beijing 2022 Games Ski Venue Receives Over 2 Million Tourists. the original on 4 June 2016 үдэрһөө архивлагдаһан. 5 February 2022 үдэртэ хандаһан.
 20. Beijing 2022 Winter Olympic Schedule. Canadian Olympic Committee.