Лата үзэг

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Лата үзэгэй нэбтэрүүлгэ

Лата үзэггрек үзэгһөө гараһан нэгэ түрэлэй үзэг бэшэг юм. Мүнөө үеын герман, роман, г. м. бүлэгэй хэлэнүүдэй олонхи хубиин бэшэг болоһон тус бэшэгэй үндэһэн хубилбари 26 үзэгтэй.

МЭҮ VII зуунда мүнөөнэй Италиин нютагта байһан этрус аймагайхи нэгэн үзэг бэшэгые зохёоһониинь, үлүү хүсэрхэг лата аймагайхид сааша саашад түгээн дэлгэрүүлһэнээр лата үзэг гэгдэбэ. Римэй гүрэн анха уласай бэшэг болгоһон тула, ромын үзэгшье гэгдэдэг. Европодо славян зарим арад түмэн, грекүүдһээ бусадынь; Африкада араб хэлэтэ уласууд, Этиоп, Эритреяһээ бусадынь; Америкэ, Австрали түбиинхи булатаараа лата үзэг хэрэглэжэ байна. Азида Түрк, Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам, Индонези, Малайзи, Сингапур, Филиппин, Брунэй, Тимор уласууд, Хитад, Энэдхэгэй бага арад түмэнүүд хэрэглэдэг. Хитад улас 1950-яад онһоо, лата үзэгтэ шэлжэхэ туршалтануудые хэһээр ерэбэ. Япондо XIX зуунда лата үзэгтэ шэлжэхэ оролдолго хэһэншье үл хэрэгжэжэ, ромадзи гэхэ үзэглэл дурасхалынь боложо үлэбэ.