Леонид Потапов

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Леонид Васильевич Потапов (1935 оной 7 һарын 4, Буряад АССР) — Бүгэдэ Найрамдаха Буряад Уласай анханай юрынхэлэгшэ (1994-2007).

Намтар[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

1935 ондо Баунтын аймагта түрөө. Түмэр замай инженернүүдэй Хабаровскын дээдэ һургуули дүүргэһэнэй һүүлээр Улаан-Үдын ЛВРЗ-дэ мастераар, цехэй даргаар, үйлэдбэриин ахамад инженерээр хүдэлөө. 1965 ондо Эрхүүгэй арадай ажахын дээдэ һургуули дүүргээ. 1976-1987 онуудта КПСС-эй Буряадай рескомдо хүдэлөө. 1987 онһоо Туркменистанда Марыйн облгүйсэдкомой түрүүлэгшээр томилогдоо һэн, 1990 онһоо Туркмениин ССР-эй Дээдэ Зүблэлэй Түрүүлэгшын орлогшоор хүдэлөө. 1990 оной дүрбэдүгээр һарада олонһоо нэгые шэлэлгын үндэһөөр намай Буряадай можын комитедэй 1-дэхи нарин бэшэгэй даргаар, 1991 оной арбадугаар һарада Буряадай АССР-эй Дээдэ Зүблэлэй Түрүүлэгшээр һунгагдаһан байна. 1994 оной июнь һарада Буряад Республикын тyрyyшын Юрынхэлэгшээр - Захиргаанай Түрүүлэгшээр һунгагдаа. Л.В.Потапов - эдэй засагай эрдэмэй кандидат. Эрдэмэй докторой зэргэ хамгаалхаар диссертаци бэлдэнхэй.

Буряадай һунгуулиин 3-дахи тойрогһоо Россин Федерациин Холбооной Суглаанай Холбооной Зүблэлэй гэшүүнээр һунгагдаа. 1995 оной арбанхоёрдугаар һараһаа Россин Федерациин Холбооной Суглаанай Холбооной Зүблэлэй гэшүүн, хүдөө ажахын политикын талаар комитедэй түрүүлэгшын орлогшо.

Абари зангайнь гол шэнжэ гэбэл, өөртөө шүүмжэлхы ёһоор хандалга, өөртөө болон бусадта шанга эрилтэ табилга, хүниие, тэрэнэй сэдьхэл бодол ойлгохые оролдодог.

2007 оной долодугаар һарада Буряад уласай юрынхэлэгшын албан тушаалааһаа огсорбо.

Гадаад холбооһон[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]