Перейти к содержанию

Франциин хубисхал

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Бастили ордоной абаса

Франциин хубисхал (1789–1799, француз: Révolution française) — Франциин түүхэндэ ниигэм, улас түрын хубилалта боложо, эрид өөршэлэлтүүд хэгдэһэн саг үе юм. Энэ үедэ уридань изагууртан анги, католик шажанай церковь феодалай эрхэ ямба эдэлдэг байһан Франциин түрын бүтэсэдэ эрид өөршэлэлтэ хэгдэжэ, Гэгээрлэйн зуунай эргэншэл болон салашагүй эрхын заршамууд дээрэ үндэһэлһэн хэлбэридэ шэлжэбэ.

Эдэгээр өөршэлэлтэтэй хамта хүшэрхэлэл дэгдэжэ, хаанаа таһалан шүүжэ, саазаар абаашаһан болоод Терророй үе, Европын бусад бүхэ томо гүрэные хамарһан дайнай ябасад асар ехэ шуһан урдажа, хархисалал үйлэдһэн юм. Хубисхалһаа улбаалжа Наполеоной дайн, хоёр удаагай хаанта засаглалай һэргэлтэ, хоёр удаагай хубисхал дэгдэһэн болоод энэ бүхынэй дүндэ Франци оршон үеын хэлбэрээ оложо түлэбшэһэн бэлэй.

Дараашын зуунда Франци бүгэдэ найрамдаха засаглал, үндэһэн хуулида хаанта засаглалай хэлбэри болон хоёр өөр эзэнтэ уласай засаглалые хэлбэриие абажа байгаа.