Чарльз Дарвин

Wikipedia сайтһаа мэдээлэл
Шууд ошохо: тамаралга, хайха
Чарльз Роберт Дарвин
Charles Robert Darwin
Ажал үйлэ:

биологиша, эрдэмтэй хүн

Түрэһэн үдэр:

1809 оной 2 һарын 12

Түрэһэн газар:

Ехэ Британи, Шрусбери

Уласай эрхэтэн:

Flag of the United Kingdom.svg Ехэ Британи

Наһа бараһан үдэр:

1882 оной 4 һарын 19 (73 наһатай)

Наһа бараһан газар:

Ехэ Британи, Даун (мүнөөүдэрэй Лондон)

Нүхэр:

Милева Марич (1903–1919)
Эльза Лёвэнтал (1919–1936)

Шагнал:
Һургалта:

Эдинбургэй Ехэ Һургуули, Кембрижэй Ехэ Һургуули

Гарай үзэг:

Charles Darwin Signature.svg

Чарльз Дарвин (англ. Charles Robert Darwin, 1809 оной 2 һарын 12 - 1882 оной 4 һарын 19) эволюциин онолоороо алдаршаһан, Англиин натуралист, биологиша байжээ. Дарвин анха эрдэмтэдэй дунда геологиин һалбарта оруулһан хуби нэмэрээрээ алдаршаһан бүгөөд үүнэй дараагаар бүхыл амиды бэе нэгэ буюу бага тооной үбэгһөө байгаалиин шалгарлын замаар хубиһажа ерэһэн хэмээн үзэжэ, үүндэ шэнжэлхэ ухаанай нотолгоое үгэшээ.

Түүнэй амиды байха хугасаанда эволюциин онол эрдэмтэд болон юрэдын ергэдэд хүлээн зүбшөөрэгдэһэн бүгөөд байгаалиин шалгарлын тухай онол 1930-аад ондо эволюциин процессиин гол тайлбар болохонь хүлээн зүбшөөрэгдэһэн. Эдгээрэнь олоогой эволюциин онолын гол тулгуур боложо үгэдэг.

Дарвинай нээлтэнь амиды бэеын олон янза байдал яажа бии болоһоные тайлбарладагаараа биологиин шэнжэлхэ ухаанай тулгуур боложо үгэдэг байна.

Эволюциин онолоо болобоһоруулһан[заһабарилха]

Дарвин Эдинбургэй Ехэ Һургуули, дараань Кембрижэй Ехэ Һургуулида һуралсажа байхадаа байгалиин түүхэдэ һонирхолтой боложээ. 1831-1836 оной хоорондо 5 жэлэйн турша Бигль хүлэг онгосоор аялажа байха ябаса дахи түүнэй онолууд ба ажиглалтууд Чарльз Лайелиин онолуудые баталгаажуулжа, геологиша болгоһон бүгөөд энэ аялалайхаа тэмдэглэлые хэблэжэ ниитлэһэн түүные алдартай номын зохёолшо болгожээ.

Тэрээр аялалай ябасада суглуулһан амитан ургамал, шулуужаһан амиды бэеын газар зүйн тархалтын тухай эргэлзэһээр, зүйлүүдэй трансмутациин тухай һудалжа 1838 ондо байгалиин шалгарлай тухай онолоо анха гаргажээ. Өөрын бодол һанаагаа бусад натуралистуудтай хэлэлсэжэ байһан болобошье түүнэй геологиин ажал һаада боложо, олон жэлэй турш онолоо болобосруулха шаардалагатай байба. 1858 он хүртэл онолоо болобосруулһаар байтал өөрын онолтой түсэтэй онолой тухай Альфред Рассел Уоллес түүндэ эссе бэшэжэ ябуулһанаар, хоёулангын онолые даруй хамтад хэблүүлжээ.

Мүн үзэхэ[заһабарилха]

Холбооһон[заһабарилха]

Зүүлтэ[заһабарилха]