Булагад

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Булагад
Түблэрһэн газар орон
Хэлэн аялгуу
Шажан
Түрэл арад түмэн

Булагадбуряад-монгол арадай нэгэ обог юм. Булагаднар Усть-Ордын Буряадай Автономито Тойрог, Эрхүү можын Эхирэд-Булагад, Баяндайн, Боохоной, Оһын, Алайр, Качугай, Нүхэдэй, Ойхоной аймагуудта ажаһуудаг. Байгал далайн баруун захаар Булагад, Эхирэд, Хонгоодор угтай зонууд һуудаг, Персиин түүхэшэн Рашид ад-Динай ном соо Булагачин Керемучин аймагууд тухай дурдана. Булагад зон тэдэнһээ угаа залгадаг, Эхирэд зон мүн баһа Нюуса тобшо соо дурдагдаһан Ихирэс аймагай үри садан болоно. Хонгоодорнуудые хонгирадай хойто үенүүд гэжэ зарим түүхэшэнэр тоолодог.

Родоплеменные группы бурят в начале XVII века