Перейти к содержанию

Ганга мүрэн

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Ганга мүрэн

Варанаси хото дундаар урдаха Ганга мүрэнэй хэһэг

Ганга (шара), Ярлун (ягаан) мүрэнүүдэй һаба
Шудхан юумэн Ярлун мүрэн, г.м.
Эхин Хималай (Уттараханд, Энэдхэг)
Урдан гаралга Бенгалиин булан (Энэдхэгэй далай)
Сүнхэрэгэй һаба 1,080,000 км²
Һабын оронууд БНХАУ Хитад,
Энэдхэг Энэдхэг,
Бангладеш Бангладеш
Эгээн утань 2,525 км
Гадаргуугай үндэрынь 3,892 м
Урьһаса -дундажа 12,500 м³/с
-хамагай ехэ 70,000 м³/с
-хамагай бага 2,000 м³/с[1]

Ганга мүрэн (самгардяар गंगा гү, али самгардяар गङ्गा) — баруун Хималайһаа эхэ абажа хойто Энэдхэгһээ Бангладеш хүрэтэр зүүн урагша 2,525 км урдажа Энэдхэгэй далайн Бенгалиин буланда шудхадаг томохон мүрэн юм. Гангань Энэдхэгэй хамагай ута мүрэн болоод урһасаараа дэлхэйдэ хоёрто ородог. Ганга мүрэнэй хүндынь хүн хамагай шигүү һуурижаһан голой хүнды юм. Тэндэ 1 км²-дэ 390 хүн амидардаг болоод ниитэ 400 сая оршом хүн оршон һуурижадаг. Энэдхэг ба Бангладешай хилэнь Ганга мүрэнөөр зааглагдадаг.

Гангань Хиндү шажанай хамагай арюун гол мүрэн болоод олон сая Энэдхэгшүүдэй амин зуулга болодог. Түүхын үүдэнһээ Энэдхэгэй олон ниислэлнүүд энэ мүрэнэй эрьеэр байрашажа байһан.

Гангань 2007 оной дэлхэйн хамагай ехээр бохирлогдоһон 5 голын нэгээр нэрлэгдэһэн ба Варанасигай оршомдо Энэдхэгэй засагай газарһаа зүбшөөрэгдэһэн хэб хэмжээнһээ даруй 100 дахин элүү бохирдолтой байгаа юм. Уһанай бохирдолынь хүндэ түдыгүй олон зүйлын загаһан, хоёр нютагтануудай амидаралда һүрэгөөр нүлөөлжэ байна. Ганга мүрэниие сэбэрлэхэ хүдэлөөниинь абилга, хээл хахуули, техникын шадамжа, шажанай бүлгүүдэй эсэргүүсэл зэргэһээ улбаалжа зогсонги байдалтай байна.