Дэлхэйн дулааралга

Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи — Википеэдиһээ
Шууд ошохо: тамаралга, хайха
refer to caption
Дэлхэйн (газарай гадаргуугай) дундажа температура, 1850-һаа 2006 он хүрэтэр (19611990 оной дундажатай харисуулба).
Map of temperature changes across the world
Агаар мандалай температурын хэмээ алдалга
key to above map of temperature changes
Агаар мандал дахи нүүрһэтүрэгшын дабхар эсэлэй (CO2) агуулгын ехэһэлтэ .
CO2-ын агуулгань улиралһаа хамааран хэлбэлзэхэ ба Дэлхэйн бүмбэрсэгэй хойто хахадта хабар ехэһэжэ, намар багаһана (Ургамалай фототсинтезиин үр дүндэ агаар дахи CO2-ын агуулга буурна).

Дэлхэйн дулааралга гэдэг Дэлхэйн хуурай газар, далайн гадаргуу оршомой агаарай дундажа температура ехэһэхэ үзэгдэлые хэлэнэ. Агаарай дундажа температура һүүлын хэдэн арбан жэлдэ таһаралтагүй нэмэгдэжэ байгаа бүгөөд саашадашье мүн үргэлжэлнэ гэжэ үзэжэ байгаа болоно.

Һүүлын 100 жэлын хугасаанда Дэлхэйн дундажа температура 0.74 ± 0,18 °C -аар нэмэгдэһэн бүгөөд «Уур амисхалын өөршэлэлтэ судлаха Засагай газар хоорондын түрын бус байгуулалга» (Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC буюу ИПСС), «20-р зуунай дундаһаа эхилһэн, агаарай дундажа температурын ехэһэлтэнь, агаар мандал дахи антропоген хүлэмжын хиин агуулга нэмэгдэһэнтэй холбоотой байха бүрэн боломжотой юм» гэжээ[1]. Байгаалиин бусад хүсэн зүйлүүд, тухайлбал наранай энергиин өөршэлэлтэ (наранай эдеэбхэжэлтэ), галта уулын дэлбэрэлтэнь ажа үйлэдэбэрижэлтын үмэнэхэ үеһэ одоое хүртэлхэ хугасаанда маша бага хэмжээнэй нүлөө үзүүлжэ байһан байна[2][3]. ИПСС-гиин энэ дүгнэлтые Ехэ Найман болон Дэлхэйн үндэр хүгжэлтэй 30 гаруй ороной Шэнжэлхэ ухаанай академи, хүрээлэнгүүд хүлээн зүбшөөрдэг болоно. Гэхэдээ зарим нэгэ судалаашад эсэрэг һаналтай байдагые дуридаха хэрэгтэй юм.

ИПСС-гиин уурал амисхалай загбаршалал, 1990—2100 оной хоорондо агаарай дундажа температура 1.1 — 6,4 °C нэмэгдэжэ болзошгүйе харуулжа байгаа[1] бүгөөд ерээдүйд агаар мандал руу сасагдаха хүлэмжын хиие хэр багадхахаһаа хамааран температурын дээдэ доодо хизгаариинь тодорхойлогдожо байгаа болоно. Хэдыгээр ехэнхи судалгаа, 2100 он хүртэл өөршэлэлтые голшолон анхааршье байгаа болобош, ерэхэ мянган жэлдэ, агаар мандал дахи хүлэмжын хиин агуулга одооныхоһоо нэмэгдэхэгүй тогтобортой байхад, дэлхэйн дулааралга, далайн уһанай түбшэн ехэдхээр байна гэжэ таамаглажа байна[1]. Энэнь далайн уһанай дулаан багтаамжатай холбоотой юм.

Дэлхэйн дулааралгын уламһаа далайн уһанай түбшэн, саг ууралай госо үзэгдэлүүд ехэдхэжэ[4], хур тундсын хэмжээ өөршэлэгдэнэ. Мүн түүншлэн хүдөө ажа ахуй, мүльһэн гол, мүнхэ саһанай хэмжээ, амитан, ургамалай түрэл, зүйл зэрэг олон зүйлдэ һүргөөр нүлөөлхэ болоно.

Түүнһээ гадана ерээдүйд болохо дулааролгын хэмжээ, түүнэй һүргэ нүлөөнь дэлхэйн бүһэ нютагуудта яажа нүлөөхэ бэ гэдэг һайн судалагдаагүй, тодорхой бус байна. Энэ дулааралгые яажа бууруулха, түүнэй тулд ямар арга хэмжээ абаха бэ гэдэг талаар олон уласай хэмжээндэ улас түрын болон олон ниитын хэлэсүүлэг, түрэл бүриин үйлэ ажаллагаа ябагдажа байна. Хүлэмжын хиие (илгаруулалтые) багадхаха зорилготой Киотогой протоколдо дэлхэйн ехэнхи улас нэгэдэһэн болоно.

Зүүлтэ[заһабарилха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

  1. 1,0 1,1 1,2 Summary for Policymakers (PDF). Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change (2007-02-05). the original on 2007-02-03-с архивлагдсан. 2007-02-02-д хандсан.
  2. Hegerl, Gabriele C.; et al. (2007-05-07). Understanding and Attributing Climate Change (PDF). Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 690. Intergovernmental Panel on Climate Change. 2007-05-20-д хандсан. “Recent estimates (Figure 9.9) indicate a relatively small combined effect of natural forcings on the global mean temperature evolution of the seconds half of the 20th century, with a small net cooling from the combined effects of solar and volcanic forcings”
  3. Ammann, Caspar; et al. (2007-04-06). «Solar influence on climate during the past millennium: Results from ransient simulations with the NCAR Climate Simulation Model». Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 104 (10): 3713–3718. “However, because of a lack of interactive ozone, the model cannot fully simulate features discussed in (44)." "While the NH temperatures of the high-scaled experiment are often colder than the lower bound from proxy data, the modeled decadal-scale NH surface temperature for the medium-scaled case falls within the uncertainty range of the available temperature reconstructions. The medium-scaled simulation also broadly reproduces the main features seen in the proxy records." "Without anthropogenic forcing, the 20th century warming is small. The simulations with only natural forcing components included yield an early 20th century peak warming of ≈0.2 °C (≈1950 AD), which is reduced to about half by the end of the century because of increased volcanism.”
  4. NASA: Global Warming to Cause More Severe Tornadoes, Storms, Fox News, August 31, 2007.

Холбооһон[заһабарилха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Порталууд[заһабарилха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Ном зохёол[заһабарилха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Улас хоорондын хэлсээлүүд[заһабарилха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Бусад[заһабарилха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]