Перейти к содержанию

Кнессет

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Кнессет

הכנסת

HaKnesset
Coat of arms or logo
Түхэл
Түхэл
Дарга
Мики Леви, Еш Атид
2021 оной 6 һарын 13
Нафтали Бенет, Ямина
2021 оной 6 һарын 13
Яир Лапид, Еш Атид
2021 оной 6 һарын 13
Структура
Һуудалнууд 120
Намууд

Засагай газар (61)[1]

Оппозици (59)

Һунгуули
Намай-жагсаалтын
пропорциональна түлөөлэлгэ

Д’Һондтын арга
Һүүлшын
һунгуули
2021 оной 3 һарын 23
Удаахи
һунгуули
2025 оной 11 һарын 11
Хуралдаанай танхим
Вебсайт
Израилиин Улас Түрын Системэ

Кнессет (Иврит: הַכְּנֶסֶת [ha ˈkneset] (About this sound соносхо); бук. "суглаан"[2] гү, али "ассамблей") Израилиин нэгэ палататай хуули тогтоохо байгуулга юм. Дээдэ гүрэнэй органай хубида Кнессетиинь бэеэ даанги ба, тиимэ хадаа, Израилиин засагай газарые бүрин хинадаг (нютагай засаг захиргаа ба сүүдэй тогтоохо ба эсэргүүсүүлэнэй системын гадуур).

Кнессет бүхы хуулиие баталжа, юрэнхылэгшэ, юрэнхы сайдые һунгадаг (юрэнхы сайд албан ёһоор юрэнхылэгшээр томилогдодог), засагай газарай кабинетые баталжа, засагай газарай ажалые хинадаг. Тэрээнһээ гадна, Кнессет гүрэнэй хинагшые һунгадаг. Кнессет мүн гэшүүдэйнхэ ойроо хүртэшэгүй байдалые болюулха, юрэнхылэгшэ болон гүрэнэй хинагшые тушаалһаань гаргаха, конструкциин этигэжэ найдаагүйн вотумаар засагай газарые тарааха, мүн өөрынгөө тараажа шэнэ һунгуулиие тогтоохо бүрин эрхэтэй. Юрэнхы сайд мүн Кнессетые тарааха эрхэтэй. Гэбэшье һунгуули дууһатал Кнессет мүнөөнэй бүрэдэлээрээ хуули засагаа хадагалжа үлдэдэг.[3] Кнессет Иерусалимай Гиват-Рамда хуралдадаг.

Нэрэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

"Кнессет" гэһэн терминиинь эртэнэй Кнессет ҺаГдола (Иврит: כְּנֶסֶת הַגְּדוֹלָה) гү, али "Ехэ Ассамблей"-һээ гаралтай ба еврей заншалай дагуу 120 бэшээшэ, сэсэн хүн, үзэлшэдэй суглараан байһан юм.[4] Гэбэш ямаршье эмхидхэлэй үе залган абаһан байдал байдаггүй ба гэшүүдэй тоонһоо гадна адли зүйл бараг байхагүй, ушариинь эртэнэй Кнессетиинь шажан шүтэлгэтэй, һунгагдадагүй байгуулга байһан.

Гэшүүд[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Кнессетэй гэшүүдые Ивридээр эрэгтэй бол חֲבֵר הַכְּנֶסֶת (Һавер ҺаКнессет) гү, али эмэгтэй бол חַבְרַת הַכְּנֶסֶת (Һаврат ҺаКнессет) гэжэ нэрлэдэг.

Комитедууд[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Үргэлжын комитедууд:

 • Гэрэй Комитет
 • Финансова Комитет
 • Эдэй Засагай Асуудал эрхилһэн Комитет
 • Гадаадын Хэрэг ба Оборонын Комитет
 • Дотоодо Оршон ба Оршон Тойроной Комитет
 • Иммиграци, Абсорбци, ба Диаспорын Асуудал эрхилһэн Комитет
 • Болбосорол, Соёл, ба Спортын Комитет
 • Үндэһэн Хуули, Хуули, ба Правосуди Комитет
 • Хүдэлмэри, Ажана Байдал, ба Элүүр Мэндын Комитет
 • Эрдэм Ухаан ба Технологиин Комитет
 • Гүрэнэй Хиналтын Комитет
 • Эмэгтэйшүүдэй Байдалай Комитет

Тусхай комитедууд:

Бусад комитедууд болбол Эмхидхэлэй Комитет ба Этикын Комитет юм.

Мүнөөнэй бүридэл[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Доорхо таблицада 24-р Кнессетдэ түлөөлэл болоһон парламентын фракцинуудые жагсааба.

Name Ideology Symbol Primary demographic Leader 2021 result As of June

2021

Votes (%) Seats
Likud National liberalism מחל Загбар:Nowarp 24.19%
30 / 120
29 / 120
Yesh Atid Liberalism פה Yair Lapid 13.93%
17 / 120
17 / 120
Shas Religious conservatism שס Sephardi and

Mizrahi Haredim

Aryeh Deri 7.17%
9 / 120
9 / 120
Blue and White Social liberalism כן Benny Gantz 6.63%
8 / 120
8 / 120
Yamina National conservatism ב Naftali Bennett 6.21%
7 / 120
7 / 120
Labor Social democracy אמת Merav Michaeli 6.09%
7 / 120
7 / 120
United Torah Judaism Religious conservatism ג Ashkenazi Haredim Yaakov Litzman 5.63%
7 / 120
7 / 120
Yisrael Beiteinu NationalismSecularism ל Russian-speakers Avigdor Lieberman 5.63%
7 / 120
7 / 120
Religious Zionist Religious Zionism ט Israeli settlers, Modern Orthodox and Hardal Jews Bezalel Smotrich 5.12%
6 / 120
7 / 120
Joint List Big tentMinority interests ודעם Israeli Arabs Ayman Odeh 4.82%
6 / 120
6 / 120
New Hope National liberalism ת Gideon Sa'ar 4.74%
6 / 120
6 / 120
Meretz Progressivism מרצ Nitzan Horowitz 4.59%
6 / 120
6 / 120
Ra'am Religious conservatism עם Israeli Arab Sunni Muslims, Negev Bedouin Mansour Abbas 3.79%
4 / 120
4 / 120

Түүхэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Иерусалим, Георг Хаанай Гу., Фрумин Хаусдахи түүхэн һиилбэри

Кнессет анха 1949 оной 2 һарын 14-дэ 1 һарын 20-до болоһон һунгуулиин дараа Тель-Авивта хуралдажа, 1948 оной 5 һарын 14-дэ тусгаар тогтоноһон үдэрһээ эхилэн Израилиин албан ёһоной хуули тогтоохо байгуулгаар ажаллажа байһан Түр Гүрэнэй Зүблэлые һолижо, мандатай үедэ Еврейшүүдэй бүлгэмэй түлөөлхэ орган боложо функционировалжа байһан Түлөөлэгшэдэй Ассамблейг һэлгэһэн.[5]

Кнессетэй Байшаниинь 1948 оной Араб–Израилиин Дайнай үмэнэ Шейх Бадр гэгдэдэг дүүргэдэ, Иерусалимай баруун хэсэгтэ оршохо гүбөө дээр байрладаг, мүнөөнэй Гиват-Рам. Гол байшангые Джеймс де Ротшильдын завещаниар Израильда бэлэг болгон финансировалжа, 1966 ондо барижа дүүргэһэн. Энэнь Иерусалимай Грек Үнэн Алдартын Патриархатһаа арендлэһэн газар дээр баригдаһан юм.[6]

Мүнөөнэй байшангаа барихаһаа үмэнэ Кнессет Тель-Авивда суглажа,[5] тиигээд Иерусалимдахи Фрумин байшан луу нүүһэн.[7]

Байрлалга ба байгуулгын саг[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Кнессет үбэлэй үедэ
 • 1949 оной 2 һарын 14: Иерусалим, Еврейн Агентлиг, Учредительнэ Ассамблейн анханай хуралдаан
 • 1949 оной 2 һарын 16: Учредительнэ Ассамблейн нэрые "Кнессет" болгохые зүбшөөрбө; гэшүүдэй тоог 120 болгожо табиба; Кнессет Тель-Авивда хураладжа эхилбэ (анха мүнөөнэй Оперно Башнида, дараань Тель-Авивдахи Сан Ремо отельдо)[8]
 • 1949 оной 12 һарын 26 – 1950 оной 3 һарын 8: Кнессет Иерусалим руу нүүжэ; анха Еврейн Агентлигай байшанда хуралдаба
 • 1950 оной 3 һарын 13: Кнессет Иерусалим, Георг Хаанай Гудамжадахи Фрумин Хаус луу нүүбэ.[8]
 • 1950–1955: Израилиин засагай газар Кнессетэй байнгын байшангын архитектурна тэмсээн зохёон байгуулһан. Осип Кларвейнэй оригинальна дизайн тэмсээндэ шүүһэн
 • 1955: Засагай газар Кнессетиие мүнөөнэй байрандиинь бариха түсэбиие баталба
 • 1957: Джеймс де Ротшильд Юрэнхы Сайд Давид Бен-Гуриондо байшангын барилгын ажалые финансировалха хүсэлтэй байгаагаа мэдээсэбэ
 • 1958 оной 11 һарын 14: Кнессетны байшангын түшэг тулгууриин табилга
 • 1966 оной 8 һарын 31: Шэнэ байшангын санаар олгуулга (6-р Кнессетэй үеэр)
 • 1981: Шэнэ залгалаанай барилгын ажал эхилбэ
 • 1992: Шэнэ залгалаа нээгдэбэ
 • 2001: Кнессетэй байшангын ниитэ площадиие хоёр дахин дээшэлүүлхэ томо шэнэ залгалаанай барилгын ажал эхилбэ.
 • 2007: Шэнэ томо залгалаа нээгдэһэн

Кнессетэй ассамблейнууд[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Кнессетэй сесси бүри һунгуулиин дугаараараа мэдэгдэһэн. Тиимэ хадаа 1949 оной Израилиин анханай һунгуулиар һунгагдаһан Кнессетиие Анханай Кнессет гэдэг. Мүнөөнэй, 2021 ондо һунгагдаһан, Кнессет болбол Хорин-дүрбэдүгээр Кнессет юм.

Тэмдэглэл[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

 1. Although Yamina is part of the government, Amichai Chikli chose to join the opposition.

Зүүлтэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

 1. Israel’s Knesset to vote on new government, end Netanyahu’s reign (en) (13 June 2021).
 2. The Oxford Dictionary of English, Oxford University Press, 2005
 3. The Knesset. Jewishvirtuallibrary.org. Retrieved 8 September 2011.
 4. Synagogue, The Great (Heb. כְּנֶסֶת הַגְּדוֹלָה, Keneset ha-Gedolah) Jewish Virtual Library
 5. 5,0 5,1 Knesset - History.
 6. Defacement in Jerusalem monastery threatens diplomatic crisis Haaretz, 8 October 2006
 7. Beit Froumine. Knesset.gov.il (30 August 1966). Retrieved 8 September 2011.
 8. 8,0 8,1 The Knesset's Anniversary.