Моисей

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Моисей
מֹשֶׁה‏‎‎‎
portrait
Ажал үйлэ:

домогой герой

Түрэһэн үдэр:

МЭҮ 1393 оной[1]

Түрэһэн газар:

Гесем[d], Эртэнэй Египет[2]

Эрхэтэнэй харьяалал:

Наһа бараһан үдэр:

МЭҮ 1273 оной[3]

Наһа бараһан газар:

Нево[d], Моав[d][4]

Ажал хэһэн саг:

иудаизм

Моисей (Иврит: מֹשֶׁה‏‎‎‎ Моше́, «уһаһаа абарагдаһан»), иудей ба христианствын ёһоор, Табан ном бэшэһэн домогто мэдээсэл элирүүлэгшэ ба хуули тогтоогшо. Домогой ёһоор, Моисей Египетдэ түрэһэн ба бүхэ израильшуудые алахаһаа фараоной басаганай ашаар абарагдаһан, хаанай ордондо хүмүүжүүлэгдэбэ. Хожомоо Яхве тэнгэри Моисейе гэгэрүүлээ, Моисей Египетдэ богоолшолһон израильшуудай аймагые ударидажа, Египетһээ Синайн сүлдөө асарба. Манай эринэй үмэнэ 2 мянган жэлдэ бии болоһон Моисей тухай домогууд Эртын Египедэй ажахы тухай жэнхэни түүхын баримтые агуулна. Азиинхидай Египетдэ нүүһэн тухай Египедэй эхэ һорболжын мэдээсэл израильшуудай Египетдэ ажаһууһаниие батална. Баталһанаар Моисейн бэшэһэн хуулинууд манай эринэй үмэнэ 1 мянган жэлдэ бии болобо.

  1. Kantor M. (unspecified title) — 2004. — P. 25. — ISBN 978-0-87668-229-6
  2. http://www.biblereferenceguide.com/keywords/moses.html
  3. Kantor M. (unspecified title) — 2004. — P. 34. — ISBN 978-0-87668-229-6
  4. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02572117.2009.10587324