Перейти к содержанию

Моисей

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Моисей
מֹשֶׁה‏‎‎‎
portrait
Ажал үйлэ:

домогой герой

Түрэһэн үдэр:

не ранее МЭҮ 1689 оной и не позднее МЭҮ 1391 оной

Түрэһэн газар:

Гесем[d], Эртэнэй Египет[1]

Эрхэтэнэй харьяалал:

Наһа бараһан үдэр:

не ранее МЭҮ 1473 оной и не позднее МЭҮ 1271 оной

Наһа бараһан газар:

Нево[d], Моав[d][2]

Ажал хэһэн саг:

иудаизм

Моисей (Иврит: מֹשֶׁה‏‎‎‎ Моше́, «уһаһаа абарагдаһан»), иудей ба христианствын ёһоор, Табан ном бэшэһэн домогто мэдээсэл элирүүлэгшэ ба хуули тогтоогшо. Домогой ёһоор, Моисей Египетдэ түрэһэн ба бүхэ израильшуудые алахаһаа фараоной басаганай ашаар абарагдаһан, хаанай ордондо хүмүүжүүлэгдэбэ. Хожомоо Яхве тэнгэри Моисейе гэгэрүүлээ, Моисей Египетдэ богоолшолһон израильшуудай аймагые ударидажа, Египетһээ Синайн сүлдөө асарба. Манай эринэй үмэнэ 2 мянган жэлдэ бии болоһон Моисей тухай домогууд Эртын Египедэй ажахы тухай жэнхэни түүхын баримтые агуулна. Азиинхидай Египетдэ нүүһэн тухай Египедэй эхэ һорболжын мэдээсэл израильшуудай Египетдэ ажаһууһаниие батална. Баталһанаар Моисейн бэшэһэн хуулинууд манай эринэй үмэнэ 1 мянган жэлдэ бии болобо.

  1. http://www.biblereferenceguide.com/keywords/moses.html
  2. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02572117.2009.10587324