Перейти к содержанию

Хүхэ мүрэн

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Хүхэ мүрэн (長江)
Чанцзян

Боро харанаар Хүхэ мүрэн

Хүхэ мүрэнэй һабын зураг
Маяг Мүрэн
Шудхан юумэн Ялунцзян, Миньцзян, Цзялин-цзян ба Ханынуй (Изюйхэ)
Эхин Улаан мүрэн, Хүхэнуур (Намаг мүрэн, Түбэд)
Урдан гаралга Зүүн Хитадай тэнгис
Сүнхэрэгэй һаба 1 808 500 км2 [1]
Һабын оронууд БНХАУ Хитад
Эгээн утань 6300 км[2]
Эгээн гүнзэгэнь ~100 м
Һууринууд Ибинь, Чунцин, Ухань, Наньжин; адаг хажууда — Шанхай хотын далайн буумта

Хүхэ мүрэн (хитадаар 長江 «ута мүрэн») — Азидаа хамагай урта, дэлхэйдэ гурбада ордог болоод 6418 километр ута. Хүхэнуур можо (Цинхай) дахи Түбэдэй тэгшэ үндэрлигэй мүльһэн голһоо эхэ абан баруун урдаһаа зүүн урда зүг хүндэлэн урһан түб болон зүүн Хитадай нютагаар урһажа Шанхай хотын тушаа Зүүн Хитадай тэнгистэ шудхадаг. Мүн уһанай шудхалын хэмжээгээрээ дэлхэйн томохон мүрэнэй тоондо багтадаг. Шара мүрэнтэй ойро болоод Хитадай түүхэ, эдэй засаг, соёлой хубида хамагай томо нүлөөтэй байдаг. Хүгжэн сэсэглэжэ бай Хүхэ мүрэнэй бэбшэрэй бүһэ нютагынь Хитад уласай Дотоодын ниитэ бүтээгдэхүүнэй 20%-ые бүридүүдэг. Хүхэ мүрэниинь хойто болон урта Хитадые соёл болон газар нютагай хубида заагладаг. Мянга мянган жэлэй турша хүмүүн Хүхэ мүрэнэй уһые бохир уһан зайлуулха системэ, уһажуулалта, ажаүйлэдбэрилэлтэ, тээбэрлэлтэ, хилэ зааглаха болон дайнай зорюулалтаар ашаглажа байна. Мүн Хүхэ мүрэнэй Уһан сахилгаан станциинь дэлхэйдэ хамагай томодо тоосогдодог. Һүүлшын жэлүүдтэ мүрэнэй уһан ажаүйлэдбэрилэлэй бохирдол, хүдөө ажа ахуйн хаягдал гэхэ мэтэ хүнэй үйлэ ажалалгаанһаа болоод ехэ бохирдожо байгаа. Мүрэнэй зарим хэһэгые байгаалиин тусгай хамгаалалтатай газарай жагсаалтанда багтаан хамгаалжа байгаа.

  1. Main Rivers. National Conditions. China.org.cn. 2010-07-27 үдэртэ хандаһан.
  2. Encyclopaedia Britannica: Yangtze River http://www.britannica.com/eb/article-9110538/Yangtze-River