Испанишууд

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Испанишууд
Хоакин Соролья. Лагертарынхид.
Ниитэ хүн зон
75-100 сая
Түблэрһэн газар орон
 Испани40 cая
 Аргентина385 мянган
 Франци206 мянган
 Германи116 мянган
Хэлэн аялгуу
Шажан
Диилэнхи католик шажантад

Испанишууд угсаатан, Испани болон тэрэ харьяатай Балеарай, Питиузай ба Канарай аралнуудай диилэнхи арад түмэн. Испании болон аралнуудта — 40 сая хүн үлүү (2013). Баһал Африкада (Испаниин хуушан колони, Марокко, Алжир г.м. — 350 мянган хүн оршом), Латин Америкын уласуудта (500 мянган хүн тухай), Францида (20, мянган хүн тухай) ба Германида (116 мянган хүн тухай) ажаһуудаг. Испани хэлэтэй. Ниитэдэ католик шажантад.

Испаниин эртын хүн зоной байгуулгада Ибериин хахад аралай зүүн-урда хэһэгтэ альмер соёлые (МЭҮ 3 мянган) үүсхэгшэ ибернүүд шухала үүргые гүйсэдхэгдэбэ. 1-дэхи мянган жэлэй эхин хахадта хахад аралда кельтүүд нүүбэ; урда хэһэгтэ финикиин (МЭҮ 8 зуун), грек (МЭҮ 7—6 зуун) ба карфаген (6 зуунһаа хойшо) колонистууд ерэбэ. Карфагенүүдые ромынхидэй түрижэ, уугуул арадта (МЭҮ 2 зуун — МЭ 5 зуун) ехэ нүлөө үзүүлбэ, энэ тоодо, лата хэлые тарааба. 5—6 зуунда свевүүд, вандалнууд, аланууд ба вестготууд хахад аралые эзэмдэжэ, испанишуудай бии бололгодо ехэ үүргые гүйсэдхэгдэбэ. Мавр нэрэтэй арабууд ба бербернүүд 711—718 ондо добтолжо нүлөө үзүүлбэ. Реконкистын (8 — 15 зуунай эсэс) үрэ дүнгөөр Испаниин дэбисхэр газарые нэгэдхэжэ испанишуудай үндэһэтэн бии болобо.