Октябриин хубисхал

Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи — Википеэдиһээ
Шууд ошохо: тамаралга, хайха
Октябриин хубисхал
Kustodiev The Bolshevik.jpg
Борис Кустодиев, «Большевик» (1921 он)
Жэл он 11 һарын 7 [Хуушан стиль 10 һарын 25] 1917 он
Байралал Flag of Russia.svg Орос Улас
Үрэ дагабари Большевигүүдэй илалта
Байлдагша таланууд
Red flag.svg
Большевигүүд
Flag of Russia.svg
Саг зуурын засагай газар
Ударидагшад
Red flag.svg Владимир Ленин
Red flag.svg Лев Троцкий
Red flag.svg Павел Дыбенко
Flag of Russia.svg Александр Керенский
Flag of Russia.svg Пётр Краснов
Сэрэгэй хүсэн
Далайшад 10 000 шахуу хүн
Улаан гварди 20 000–30 000 хүн
Юнкернүүд 500-1 000 хүн
Эхэнэр батальон 10 000 шахуу хүн

Октябриин хубисхал (Арбан нэгэдүгээр һарын хубисхал, Большевик хубисхал) гэжэ Орос гүрэндэ 1917 ондо Бүгэдэ Найрамдаха Ород Уласай түрэ засагай газарта эсэргүү Оросой большевигүүдэй зохёон байгуулһан түрын эрьелтэ юм. Энэ хубисхалай үрэ дүндэ 1917 оной Оросой февралиин хубисхалаар бүридэһэн засагай газар түлхин унагаажа, Орос орондо коммунис захиргаадалтые тогтооһон ба Орос орондо 1918-1922 ондо болоһон эрхэтэнэй дайниие ушаралһан байна. Энэһээ гaдна 1917-1991 он хүрэтэр тогтоһон коммунис гуримые энэ хубисхалай үрэ дүндэ байгуулһан юм. Октябриин хубисхал Владимир Ленинэй ударидалга доро большевигүүдэй хэгдэһэн болоод, Карл Марксын үзэл бодолгодо һуурилһан XX зуун жэлэй түрүүшын, Дэлхэйн түрүүшын коммунис хубисхал мүн. Харин коммунизм Октябриин хубисхалай үнэн зүб һэдэбынь коммунизмын үзэлтэн бэшэ аад, арад зон байгаа. Ушар дээрэһээ, Москвада оршон байһан Япон эзэнтэ гүрэнэй һурбалжалагшад арад зоной хубисхал эршэм хүсэн тухай «Харуулай дарангылал дорошье ажалшад ба сэрэгшэд хубисхалшадые дуудажа байгаа» гэжэ мэдээсэбэ. Ленин өөрөө «хубисхал иигээд түргэн болохые мэдээгүй» гэжэ хэлэбэ.[1]

Октябриин хубисхалда Февралиин хубисхалаар эхилһэн Үндэһэн хуулиин арадшалһан нам (кадедүүд) ударидалгын доро байһан саг зуурын засагай газарые унагаажа засагай газартай зэргэсэн байһан зүблэлнүүдтэ (ажалшадай, таряашадай, сэрэгэй депутадуудай) эрхэ мэдэл шэлжүүлбэ. Энэнэй һүүлдэ Оросой эрхэтэнэй дайн (1917 - 1922) боложо, эсэсэй эсэстэ 1922 ондо Дэлхэйн анханай коммунис улас болоһон СССР бии болобо.

Зүүлтэ[заһабарилха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

  1. 《교실밖 세계사여행》, "러시아 10월 혁명의 그날", 김성환 지음, 사계절.