Октябриин хубисхал

Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи — Википеэдиһээ
Шууд ошохо: тамаралга, хайха

Большевик хубисхал (Октябриин хубисхал, Арбан нэгэдүгээр һарын хубисхал) гэжэ Ород гүрэндэ 1917 ондо Бүгэдэ Найрамдаха Ород Уласай түрэ засагай газарай эсэрэг Ородой большевигүүдэй зохёон байгуулһан түрын эрьелтэе хэлэдэг. Энэ хубисхалай үрэ дүндэ 1917 оной Оросой февралиин хубисхалаар бүридэһэн засагай газар түлхин унагаажа, Орос орондо коммунист захиргаадалтые тогтооһон ба Орос орондо 1918-1922 ондо болоһон эрхэтэнэй дайниие үүсхэһэн. Энэһээ гaдна 1917-1991 он хүрэтэр тогтоһон коммунис гуримые энэ хубисхалай үрэ дүндэ тогтооһон юм.