Октябриин хубисхал

Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи — Википеэдиһээ
Шууд ошохо: тамаралга, хайха

Большевик хубисхал (Октябриин хубисхал, Арбан нэгэдүгээр һарын хубисхал) гэжэ Ород гүрэндэ 1917 ондо Бүгэдэ Найрамдаха Ород Уласай түрэ засагай газарай эсэрэг Ородой большевикуудын зохёон байгуулһан түрийн эргэлтэе хэлэдэг. Энэ хубисхалай үрэ дүндэ 1917 оной Oродой хоёр һарын хубисхалаар бүрдэһэн засагай газар түлхэн унагаажа, ород орондо коммунист захиргаадалтые тогтооһон ба ород орондо 1918-1922 ондо болоһон иргэнэй дайные үүсэгэһэн. Үүнээһэ гaдна 1917-1991 он хүртэл тогтоһон коммунист дэгэлэмые энэ хубисхалай үрэ дүндэ тогтооһон юм.