Википеэди:Портал:Буряад-Монголшууд

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Перейти к навигации Перейти к поиску

Портал:Буряад-Монголшууд

Буряад Республикын туг
Буряад

Буряадууд гү, али Буряад яһатанМонгол үндэһэтэнэй нэгэн аймаг юм. Мүнөө сагай буряад-монголшууд Ара, Үбэр Байгалаар нютагтай изагуурай монгол хэлэтэй арад түмэн юм. Ородой Холбооной Уласай Буряад Республикада, Эрхүү можодо (Усть-Ордагай Буряадай тойрог) болон Байгал шадар хизаарта (Агын Буряадай тойрог) оршон һуужа байдаг. Мүн дээрэхи можонуудай зарим дүүргүүдэдэ амидардаг. ОХУ-һаа гадна Хасаг, Тусгаар уласуудай Хамтын Нүхэрлэлэй оронуудай зэрэгсээ Монгол уласай хойто хэһэг болон БНХАУ-ай зүүн хойто нютагта үсөөн тоогоор оршон һуужа байдаг.

Гол үгүүлэл: Буряад яһатан

Шэлэгдэмэл зураг

Буряадуудай зарим хуби хүмүүнүүд

Гол үгүүлэлнүүд

Би яажа туһалжа шадаха бэ?

Шэнэ үгүүлэл

Шэлэгдэмэл хуби хүн

Itigelov.jpg
Этигэлэй Дашадоржо (1852—1927) — эрдэни мүнхэ бэетэй буддын шажанай 12-дохи Бандида Хамба Лама, буряадай бүддын шажанай хүдэлмэрилэгшэ, ХХ зуун жэлэй бүддын шажанай эгээ ехэ мэргэжэлтэдэй нэгэн; 1911—1917 онуудта — Зүүн Шэбэрэй бүддын шажантанай толгойлогшо.

Буряад арадай урдаа хараха, түшэхэ, мүргэхэ лама санаартан, 19-дэхи зуун жэлэй ниитын ажал ябуулагша 12-дугаар Бандида Хамба лама Даша-Доржо Этигылов Ивалгын аймагай Оронго шадар Үлзы Добо гэжэ газарта түрэһэн намтартай. 2012 ондо Буддын шажантанда ехэ удхатай юм. Этигэл Хамбын түрэһөөр 160 жэл, энэ юртэмсэ руу дахинаа бусаһаар 10 жэл гүйсэбэ.

Шэлэгдэмэл үгүүлэл

Та мэдээ…

Ангилалнууд

Хабаадалсагшад

Түһэлнүүд

Урагтай порталнууд

Википеэди:Портал:Буряад-Монголшууд/Урагтай порталнууд